Ostatnia zmiana pliku: 07 kwietnia 2004 r.

58. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

17, 18 i 19 marca 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2213, do druku 2213, 2477, do druku 2477, 2477-A, do druku 2477-A
druk senacki nr 620, 620A, 620Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2465, 2572, do druku 2572, 2572-A
druk senacki nr 618, 618A, 618B, 618Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2032, 2447, do druku 2447, 2447-A
druk senacki nr 615, 615A, 615B, 615Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2116, 2513, 2513-A, do druku 2513-A
druk senacki nr 621, 621A, 621B, 621Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1602, do druku 1602, 2553, 2553-A
druki senackie nr 622, 622A, 622B, 622Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2311, 2461, 2416-A
druk senacki nr 623, 623A, 623Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2410, 2498, 2569, 2569-A
druk senacki nr 611, 611A, 611B, 611Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przewozie koleją towarów niebezpiecznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2489, 2571, 2571-A
druk senacki nr 617, 617A, 617B, 617Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2395, 2534, 2534-A
druki senackie nr 614, 614A, 614B, 614Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1330, do druku 1330, 2211, do druku 2211, 2525, 2525-A
druk senacki nr 613, 613A, 613Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2467, do druku 2467, 2570, do druku 2570, 2570-A
druk senacki nr 616, 616A, 616B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2400 i 2593
druki senackie nr 619, 619A, 619B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu)
druki senackie nr 575, 575S, 575X
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1489, 1489-A, 2548, do druku 2548, 2548-A
druk senacki nr 612, 612A, 612B, 612C
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2468, do druku 2468, 2589
druki senackie nr 632, 632A
Uchwała, opis w Diariuszu

16.

Zmiana w składzie komisji senackiej. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej)
druk senacki nr 609
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu