Ostatnia zmiana pliku: 26 kwietnia 2004 r.

59. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

31 marca oraz 1 kwietnia 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przyrody. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1982, do druku 1982, 2446, do druku 2446; 2446-A
druki senackie nr 631, 631A, 631B, 631Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo celne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2555; do druku 2555 cz. 1i 2; 2649, do druków 2649 i 2650
druki senackie nr 638, 638A, 638B, 638Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2556, 2650, do druków 2649 i 2650
druki senackie nr 639, 639A, 639B, 639Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2544, 2652, do druku 2652, 2652A
druki senackie nr 640, 640A, 640B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2554, 2609, 2609-A
druki senackie nr 630, 630A, 630Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobach budowlanych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2464, 2586, 2586-A
druki senackie nr 626, 626A, 626B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2463, 2094, do druku 2094, 2585, 2585-A
druki senackie nr 627, 627A, 627Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2499, 2588, 2588-A
druki senackie nr 628, 628A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1850, 2453
druki senackie nr 637, 637A, 637Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2596, 2648
druki senackie nr 642, 642A, 642B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2524, 2590, 2590-A
druki senackie nr 629, 629A, 629B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2407, 2542, 2542-A, do druku 2542
druki senackie nr 633, 633A, 633B, 633Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2561, 2620, 2620-A
druk senacki nr 643, 643A, 643B, 643Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 2563, 2621
druki senackie nr 644, 644A, 644B
Więcej informacji o punkcie|
Uchwała, opis w Diariuszu

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o czasie pracy kierowców. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2558, 2617
druki senackie nr 641, 641A, 641B, 641Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 2557, do druku nr 2557, 2616
druk senacki nr 636, 636A, 636B, 636Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2119, 2533, 2533-A
druki senackie nr 634, 634A, 634B, 634Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2564, 2622
druki senackie nr 635, 635A, 635B, 635Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2646, 2647
druki senackie nr 647, 647A, 647B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2568, 2644
druki senackie nr 645, 645A, 645B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2547, 2651
druki senackie nr 646, 646A, 646B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 

 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

 

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu