Ostatnia zmiana pliku: 12.05.2004 r.

60. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

14, 15 i 16 kwietnia 2004 r.


Złożenie ślubowania przez senatora wybranego w wyborach uzupełniających w dniu 28 marca 2004 r.

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2584, do druku 2584, 2713, 2713-A
druk senacki nr 666, 666A, 666Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
druki senackie nr 656, 656S
Więcej informacji o punkcie,
opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2272, 2692, do druku nr 2692, 2692A
druki senackie nr 652, 652A, 652Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1942, 2449, 2449A
druki senackie nr 654, 654A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1953, 855, do druku 855, 2657, 2657-A
druki senackie nr 655, 655A, 655Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2421, 2707, 2707-A
druki senackie nr 670, 670A, 670Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2226, do druku 2226, 2711, 2711-A
druki senackie nr 671, 671A, 671B, 671Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2680, 2727, do druku 2727
druki senackie nr 673, 673A, 673Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 2670, 2735, do druku 2735
druki senackie nr 658, 658A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1749, 2671, 2671A
druki senackie nr 657, 657A, 657Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2580, do druku 2580, 2708, 2708-A
druki senackie nr 660, 660A, 660B, 660Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów prawa Unii Europejskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2565, do druku 2565, 2623
druki senackie nr 651, 651A, 651B, 651Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyposażeniu morskim. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2635, do druku 2635, 2701, 2701A
druki senackie nr 664, 664A, 664B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2528, do druku 2528, 2726, 2726-A
druki senackie nr 668, 668A, 668Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2560, do druku 2560, 2619, 2619A
druki senackie nr 659, 659A, 659B, 659Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2631, do druku 2631, 2703
druki senackie nr 650, 650A, 650B, 650C, 650Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego. Senat odrzucił ustawę
druki sejmowe nr 2583, do druku 2583, 2678
druki senackie nr 648, 648A, 648B, 648Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2578, do druku 2578, 2702, 2702-A
druki senackie nr 662, 662A, 662B, 662Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2630, 2679
druki senackie nr 649, 649A, 649B, 649Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobach medycznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2566, do druku 2566, 2725, do druku 2725, 2725A
druk senacki nr 669, 669A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2632, do druku 2632, 2698, 2698A
druki senackie nr 663, 663A, 663B, 663Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

22.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1745, 2551, 2551A, do druku 2551A
druki senackie nr 653, 653A, 653Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

23.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie lekarza. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2633, do druku 2633, 2088,do druku 2088, 2724, do druku 2724, 2724-A
druki senackie nr 667, 667A, 667Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

24.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2559, 2618, 2618A
druki senackie nr 661, 661A, 661B, 661C, 661Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

25.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2629, 2712, 2712A
druki senackie nr 665, 665A, 665Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

26.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2141, do druku 2141, 2653, 2653-A
druki senackie nr 672, 672A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

27.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych. Senat przyjął projekt ustawy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy
druki senackie nr 624, 624S
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

 

 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu