Ostatnia zmiana pliku: 12.05.2004 r.

61. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI
21 i 22 kwietnia 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.*(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2765, 2780
druki senackie nr 679, 679A, 679B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2420, 1768, do druku 1768, 2736, do druku 2736, 2736-A
druki senackie nr 685, 685A, 685Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe 2704, do druku 2704, 2802
druki senackie nr 683, do druku 683, 683A, 683B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2624 i 2730, 2730-A
druki senackie nr 684, 684A, 684Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2636, do druku 2636, 2799
druki senackie nr 681, 681A, 681B, 681Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2638, 2800, 2800-A
druki senackie nr 686, 686A, 686B, 686Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2705, 2801, do druku 2801, 2801-A
druki senackie nr 682, 682A, 682B, 682Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2664, 2778
druki senackie nr 680, 680A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Brukseli w dniu 14 października 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2733, 2779
druki senackie nr 678, 678A, 678B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2661, 2804
druki senackie nr 687, 687A, 687B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową Konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2710, 2806
druki senackie nr 688, 688A, 688B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", z późniejszymi zmianami i ujednoliconej przez Protokół z dnia 27 czerwca 1997 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2709, 2805
druki senackie nr 689, 689A, 689B
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w Regulaminie Senatu)
druki senackie nr 656, 656S, 656X
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich)
druki senackie nr 677, 690
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Uchwała, opis w Diariuszu

 

 

 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

***

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu