Ostatnia zmiana pliku: 13 lipca 2004 r.

64. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

23 i 24 czerwca 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw - projekt pilny (Ustawa przyjęta z poprawkami).
druki sejmowe nr 2926, 2975
druk senacki nr 740, 740A, 740B
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Ustawa przyjęta bez poprawek).
druki sejmowe nr 2993, 3000
druki senackie nr 737, 737A
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw(Ustawa przyjęta bez poprawek).
druki sejmowe nr 2866, 2940, do druku 2940, 2940-A
druki senackie nr 736, 736A
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Ustawa przyjęta bez poprawek).
druki sejmowe nr 2427, do druku 2427, 2428, do druku 2428, 2699
druki senackie nr 714, 714A
opinia
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Ustawa przyjęta bez poprawek).
druk sejmowy nr 2932
druki senackie nr 715, 715A
opinia
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Ustawa przyjęta z poprawkami).
druki sejmowe nr 965, 2810, 2810-A
druki senackie nr 722, 722A, 733, 722Z (wniosek Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o podjęcie inicjatywy ustawodawczej)
opinia, opinia 2
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Senat przyjął projekt ustawy).
druk senacki nr 733
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (Ustawa przyjęta z poprawkami).
druki sejmowe nr 2523, 2817, 2817-A
druki senackie nr 721, 721A
opinia
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłości wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek).
druki sejmowe nr 2974, 2995
druki senackie nr 739, 739A, 739B
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności (Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania KRRiT).
druki senackie nr 674, 674A
opinia
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

11.

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. (Senat zapoznał się z informacją).
druk senacki nr 589
więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Ustawa przyjęta z poprawkami).
druki sejmowe nr 2118, 2118-A, 2240, 2240-A
druki senackie nr 724, 724A, 724Z
opinia
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2496, 2494-A, 2978, 2978-A
druki senackie nr 738, 738A, 738Z
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim(Ustawa przyjęta bez poprawek).
druki sejmowe nr 2162, 2958
druki senackie nr 730, 730A
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

15.

Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego)
druk senacki nr 743
Uchwała, opis w Diariuszu


***

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

* * *

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenie w Diariuszu