Ostatnia zmiana pliku: 08 września 2004 r.

67. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

28 i 29 lipca 2004 r.


Złożenie ślubowania przez senatora wybranego w wyborach uzupełniających w dniu 11 lipca 2004 r.

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2492, 2761, 2761-A
druki senackie nr 757, 757A, 757Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2658, do druku 2658, 2731, 3008, do druku 3008, 3008-A
druki senackie nr 755, 755A, 755Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3073 i do druku 3073
druki senackie nr 756, 756A, 756Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2945, 2983, 2983-A
druki senackie nr 751, 751A, 751Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

5.

Drugie czytanie projektu uchwały w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 758 i 758S, 758X
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2870, do druku 2870, 3040, 3040-A
druki senackie nr 753, 753A, 753Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 2387, 2387-A, 3053, 3053-A
druki senackie nr 754, 754A, 754Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2011". (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2961 i 3062
Druki senackie nr 759, 759A, 759Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3024 i 3091
Druki senackie nr 760, 760A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3023 i 3103
Druki senackie nr 761, 761A, 761B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r. oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3043 i 3106
Druki senackie nr 762, 762A, 762B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3022 i 3102
Druki senackie nr 763, 763A, 763B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r
. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3042 i do druku 3042, 3105
Druki senackie nr 764, 764A, 764B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3050 i 3104
Druk senacki nr 765, 765A, 765B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2003 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. (Senat zapoznał się z Informacją)
druk senacki nr 741
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 

UWAGA! Kolejność punktów może ulec zmianie!

-

Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej

-

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej


UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu