Ostatnia zmiana pliku: 08 września 2004 r.

68. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

10, 11 i 12 sierpnia 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2976, 3118, do druku 3118
druki senackie nr 777, 777A, 777Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. . (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1823, do druku 1823, 1823-A, 2309, do druku 2309, do druku 2309, 3009 i 3009-A
druki senackie nr 752, 752A, 752B, 752Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych. . (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2987 i 3052, 3052-A
druki senackie nr 767, 767A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2798, 3101
druki senackie nr 775, 775A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2946 i 3004, 3004-A
druki senackie nr 768, 768A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3014 i 3072, 3072-A
druki senackie nr 766, 766A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3058, 3082, 3082-A
druki senackie nr 773, 773A, 773Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.
(
Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, wraz z projektem tej ustawy).

druk senacki nr 778
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2667 i 3093
druki senackie nr 774, do druku 774, 774A, 774B, 774Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3021, 3119
druki senackie nr 776, 776A, 776B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w maju i czerwcu 2004 roku (od dnia przystąpienia RP do UE do końca Prezydencji Irlandzkiej). (Senat zapoznał się z Informacją)
druk senacki nr 770 (plik w formacie pdf)
Opis w Diariuszu

 

12.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do integracji europejskiej w obszarze wspierania oraz wykorzystania prac naukowo - badawczych i wdrożeniowych w gospodarce. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 750, 750S, 750X
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Zmiana w składzie komisji senackiej. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 779
Uchwała, opis w Diariuszu

 


-

Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej

-

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu