Ostatnia zmiana pliku: 7 stycznia 2005 r.

70. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

14 października 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2786, 3199, 3199-A
druki senackie nr 801, 801A, 801B, 801Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3097, 3155
druki senackie nr 799, 799A, 799B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3098, 3156
druki senackie nr 800, 800A, 800B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała


UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

* * *

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)