Ostatnia zmiana pliku: 7 stycznia 2005 r.

71. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

3, 4 i 5 listopada 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w  sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3222, 3246, 3330, 3330-A
druk senacki nr 812, 812A, 812Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w  sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3221, 1878, do druku 1878, 2009, do druku 2009, 3326, 3326-A
druk senacki nr 813, 813A, 813Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 3227, 3302
druki senackie nr 814, 814A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 3190, do druku 3190, 3235, 3268
druk senacki nr 807, 807A, 807Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w  sprawie ustawy o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3192, 3266
druki senackie nr 809, 809A, 809Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3224, 3264
druki senackie nr 808, 808A, 808B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3212, 3233
druki senackie nr 810, 810A, 810B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania Polskich Sił Zbrojnych z Iraku. (Senat skierował projekt uchwały do Komisji)
druk senacki nr 780, 780S
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 


UWAGA! Kolejność punktów może ulec zmianie!

 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu