Ostatnia zmiana pliku: 7 stycznia 2005 r.

72. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

17 i 18 listopada 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr
3352, 3383
druki senackie nr 826, 826A, 826Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3001, 3252, 3252-A
druki senackie nr 816, 816A, 816Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2481, 3308, 3308-errata
druki senackie nr 815, 815 A, 815Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. oraz Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3197, 3243
druki senackie nr 818, 818 A, 818 B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3225, 3265
druki senackie nr 819, 819 A, 819 B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3198, 3232
druki senackie nr 817, 817 A, 817 B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. (Senat skierował projekt do komisji)
druki senackie nr 806, 806 S
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

8.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania Polskich Sił Zbrojnych z Iraku. (Senat odrzucił projekt uchwały)
druki senackie nr 780, 780 S, 780 X
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

9.

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. (Senat powołał członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji)
druk senacki nr 820
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Zmiana w składzie komisji senackiej. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji)
druk senacki nr 821
Uchwała, opis w Diariuszu


UWAGA! Kolejność punktów może ulec zmianie!

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu Senatu