Ostatnia zmiana pliku: 7.09.2005 r.

75. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

22 grudnia 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3546, 3548
druki senackie nr 866, 866A
Opinia
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1958, 3451
druki senackie nr 869, 869A
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3502, 3570
druki senackie nr 865, 865A
Opinia
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3379, 3477
druki senackie 870, 870A
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 3173, 3275, 3521
druki senackie nr 862, 862A
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3291, do druku 3291, 3389, 3389-A
druki senackie nr 867, 867A
Opinia
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3211, 3439, 3439-A
druki senackie nr 868, 868A
Opinia
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3418, 3494
druki senackie nr 861, 861A, 861B
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr
3613
druki senackie nr 871, 871A
Uchwała, opis w Diariuszu


Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

* Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenie w Diariuszu Senatu