Ostatnia zmiana pliku: 7.09.2005 r.

76. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

2 i 3 lutego 2005 r.


Złożenie ślubowania przez senatora wybranego w wyborach uzupełniających w dniu 16 stycznia 2005 r.

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3576, do druku 3576, 3605
druki senackie nr 872, 872A, 872B, 872Z
Opinia
Opinia
więcej informacji o punkcie,
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3421, 3575, 3575-A
druk senacki nr 873, 873A
Opinia
więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Informacja Rządu o realizacji programu na rzecz przyspieszenia i ujednolicenia działań mających na celu wykorzystanie prac naukowo-badawczych i zintensyfikowanie wdrożeń w gospodarce. (Senat wysłuchał informacji Rządu)
więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

4.

Informacja Rządu na temat oceny postanowień Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy z punktu widzenia interesów Polski. . (Senat wysłuchał informacji Rządu)
więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw. (Senat odrzucił projekt ustawy)
druki senackie nr 772, 772S
więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

6.

Drugie czytanie projektu uchwały w sześćdziesiątą rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 879, 879S
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Drugie czytanie projektu uchwały w 85. rocznicę uroczystości zaślubin Polski z morzem. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 880, 880S
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr
3554, do druku 3554, 3679
druki senackie nr 878, 878A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 881
Uchwała, opis w Diariuszu


Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

 

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu