Ostatnia zmiana pliku: 7.09.2005 r.

78. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

16 i 17 marca 2005 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1934, 2452, 3456 i 3456-A
druki senackie nr 888, 888A, 888Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3318, 3656, do druku 3656, 3656-A
druki senackie nr 890, 890A, 890Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2165, 3492, 3492-A, do druku 3492-A
druki senackie nr 889, 889A, 889Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie wypłaty wynagrodzenia za pracę pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3762, do druku 3762, 3768, 3768-A
druki senackie nr 901, 901A, 901B, 901Z
Opinia, opinia 2
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3663, 3727 i 3727-A
druki senackie nr 904, 904A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3757, 3763, 3763-A
druki senackie nr 903, 903A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3180, do druku 3180, 3671, 3671-A
druki senackie nr 892, 892A, 892Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3734, 3766
druki senackie nr 895, 895A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3598 i 3683
druki senackie nr 885, 885A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3435, do druku 3435, 3654, 3654-A
druki senackie nr 891, 891A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. (Senat w dniu 17 marca 2005 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy)
druki senackie nr 805, 805 S
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

12.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stanisława Staszica. (Senat w dniu 17 marca 2005 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stanisława Staszica)
druki senackie nr 886, 886S, 886X
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

13.

Drugie czytanie projektu uchwały w sześćdziesiątą rocznicę walk o Wał Pomorski. (Senat w dniu 17 marca 2005 r. podjął uchwałę w sześćdziesiątą rocznicę walk o Wał Pomorski)
druki senackie nr 883, 883S, 883X
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

14.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi. (Senat w dniu 17 marca 2005 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi)
druki senackie nr 887, 887S
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

15.

Trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. (Senat w dniu 17 marca 2005 r. nie przyjął projektu ustawy i tym samym zakończył postępowanie w sprawie tej inicjatywy)
druki senackie nr 833, 833 S, 833X
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

-

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu