Ostatnia zmiana pliku: 9 września 2005 r.

79. POSIEDZENIE SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

31 marca, 1 kwietnia 2005 r. (czwartek i piątek)


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3756, do druku 3756, 3758, do druku 3758, 3759, do druku 3759, do druku 3759 i 3803, 3803-A
druki senackie nr 914, 914A, 914Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opłatach abonamentowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3458, 3459, 3460, 3493, 3604, do druku 3604, do druku 3604, 3701, 3701-A
druki senackie nr 900, 900A, 900Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2956, do druku 2956, 3094, do druku 3094 i 3691, 3691-A
druki senackie nr 910, 910A, 910Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2521, 2522, do druku 2522, 2522-A, 3688, 3688-A
druk senacki nr 908, 908A, 908B, 908Z
Opinia, opinia 2
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3393 i 3739, 3739-A
druki senackie nr 902, 902A, 902Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 3441, 3685, 3685-A
druki senackie nr 899, 899A, 899B, 899Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3191, 3677, 3677-A
druki senackie nr 896, 896A, 896B, 896C, 896Z
Opinia, opinia 2
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3348, do druku 3348 i 3648, 3648-A
druki senackie nr 911, 911A, 911Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3559 i 3732
druki senackie nr 906, 906A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3333, 3669 i 3669-A
druki senackie nr 898, 898A, 898B, 898Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3747, 3777, 3777-A
druki senackie nr 912, 912A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o  zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3497, 3693 i 3693-A
druki senackie nr 897, 897A, 897B, 897Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 - 2010". (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 3247, do druku 3247, do druku 3247, 3581, 3581-A
druki senackie nr 905, 905A, 905B, 905Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3602, do druku 3602, 3687, 3687-A
druki senackie nr 909, 909A, 909Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3512 i 3680
druki senackie nr 907, 907A, 907B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

16.

Drugie czytanie projektu uchwały w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 916, 916S
Uchwała, opis w Diariuszu

17.

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. (Senat zapoznał się z informacją)
druk senacki nr 894 (uwaga druk w formacie pdf)
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 

-

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenie w Diariuszu