Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 - 2010".

druki sejmowe nr 3247, do druku 3247, 3581, do druku 3581-A

druki senackie nr 905, 905A, 905B

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa przewiduje, że w ramach nowo powstałego programu mają być podjęte działania zapewniające rozwój gospodarczy, ochronę przeciwpowodziową i ochronę środowiska na terenie południowo zachodniej części województwa małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego i prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 4 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 marca 2005 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ochrony Środowiska,

- Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 15 i 17 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 905 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Franciszek Bachleda-Księdzularz.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 23 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 905 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Mietła.