Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

druki sejmowe nr 3602, do druku 3602, 3687

druki senackie nr 909, 909A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt ma na celu uchylenie tych przepisów ustawy, które odnoszą się do nieobowiązujących przepisów ustawy, które utraciły moc na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Uchylane przepisy odsyłają do nieistniejących przepisów wobec czego nie można ich zastosować.

Sejm uchwalił ustawę na 99 posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności w tej sprawie odbyło się 23 marca 2005 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 909A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Jaeschke.