Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

druki sejmowe nr 3512 i 3680

druki senackie nr 907, 907A, 907B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Prezes Głównego Urzędu Miar.

Celem związania Polski Konwencją jest uzyskanie przez wytypowane organy administracji probierczej prawa posługiwania się wspólną cechą kontroli i umieszczania jej na wyrobach z metali szlachetnych przeznaczonych na eksport do państw - stron Konwencji. Wyroby oznaczone tą cechą mogą trafiać bezpośrednio do obrotu w każdym kraju członkowskim Konwencji bez potrzeby powtórnego badania i cechowania.

Sejm uchwalił ustawę na 99 posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2005 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 16 marca 2005 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 907A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Stradomska.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 marca 2005 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 907B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Litwiniec.