Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

druk senacki nr 894

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2005 r. skierował Informację do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności w tej sprawie odbyło się 9 marca 2005 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.