Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2956, do druku 2956, 3094, do druku 3094 i 3691, 3691-A

druki senackie nr 910, 910A

Były to dwa poselskie projekty ustaw.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Wnioskodawcy proponują m. in.:

Wnioskodawcy w projekcie zawartym w druku nr 3094 proponują stosowanie stawek podatku VAT obowiązujących przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w stosunku do towarów i usług zakupionych i realizowanych w ramach programu SAPARD.

Sejm uchwalił ustawę na 99 posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 23 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (19 ) (druk nr 910A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Genowefa Ferenc.