Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

druki sejmowe nr 3393 i 3739

druki senackie nr 902, 902A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Polityki Społecznej.

Przedstawiona ustawa zmierza do zapewnienia większej efektywności systemu windykacji alimentów od zobowiązanych zarówno na etapie egzekucji sądowej jak i w przypadku nieskuteczności egzekucji prowadzonej przez komornika. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w systemie świadczeń rodzinnych mające na celu zniwelowanie różnic w uprzywilejowanym traktowaniu rodzin niepełnych w stosunku do rodzin wielodzietnych.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 4 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w tej sprawie odbyło się 22 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (28) (druk nr 902A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesława Sadowska.

Ponadto mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 902A).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Pawłowski.