Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

druki sejmowe nr 3441, 3685, 3685-A

druki senackie nr 899, 899A, 899B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie przepisów dotyczących premii gwarancyjnych oraz pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, w szczególności ustalania wysokości premii gwarancyjnej przy ponownej jej wypłacie oraz wydłużenia okresu zawieszenia spłat kredytu mieszkaniowego dla najuboższych i bezrobotnych kredytobiorców.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 marca 2005 r. skierował ustawę do:

- Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury,

- Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 23 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 899A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Mąsior.

Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 30 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 899B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Łęcki.