Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3348, do druku 3348 i 3648, 3648-A

druki senackie nr 911, 911A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie prawa polskiego do przepisów Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. Wprowadza m. in.:

Sejm uchwalił ustawę na 99 posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego w tej sprawie odbyło się 24 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 911A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Konieczny.