Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

druki sejmowe nr 3559 i 3732

druki senackie nr 906, 906A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt reguluje tzw. Zastępcze doręczenie poprzez wydłużenie z 7 do 14 dni terminu przechowywania pisma odpowiednio przez pocztę lub urząd gminy.

Sejm uchwalił ustawę na 99 posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności w tej sprawie odbyło się 23 marca 2005 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 906A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Smoktunowicz.