Ostatnia zmiana pliku: 7.09.2005 r.

80. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

27 i 28 kwietnia 2005 r


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3807, 3822, 3822-A
druki senackie nr 924, 924A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3707, 3806
druki senackie nr 926, 926A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3782, 3821, 3821-A
druki senackie nr 927, 927A, 927Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3386, 3820, 3820-A
druki senackie nr 925, 925A, 925Z
Opinia, opinia 2
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3347, do druku 3347, 3735, 3735-A
druki senackie nr 929, 929A, 929Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 3697, 3834
druki senackie nr 922, 922A, 922B
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3527, do druku nr 3527, 3833, 3833-A
druki senackie nr 923, 923A, 923B, 923Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3715, 3778, 3778-A
druki senackie nr 928, 928A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3500, do druku 3500, 3883
druki senackie nr 931, 931A
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Senat w dniu 28 kwietnia 2005 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy)
druki senackie nr 893, 893S
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego. (Senat w dniu 28 kwietnia 2005 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy)
druki senackie nr 918, 918S
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. (Senat w dniu 28 kwietnia 2005 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy)
druki senackie nr 913, 913S
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

13.

Drugie czytanie projektu uchwały w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 920, 920S, 920X
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

14.

Zmiana w składzie komisji senackiej. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 941
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

-

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

Opis posiedzenia w Diariuszu