Ostatnia zmiana pliku: 7 września 2005 r.

81. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

18 i 19 maja 2005 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3601, 3802, 3802-A
druki senackie nr 937, 937A, 937Z
Opinia
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 3825, 3875
druki senackie nr 935, 935 A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. (Senat odrzucił ustawę)
druki sejmowe nr 2903, 3809, 3809-A
druki senackie nr 938, 938A, 938B, 938Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010". (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3792, 3899
druki senackie nr 933, 933A, 933B, 933Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3723, 3800, 3800-A
druki senackie nr 936, 936A, 936Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 3794, 3909, do druku 3909
druki senackie nr 932, 932A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3709, 3910, do druku 3910
druk senacki nr 934, 934A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.( Senat przyjął projekt ustawy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.)
druki senackie nr 919, 919 S
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3183, 3888, do druku 3888 i 3888-A
druki senackie nr 949, 949A, 949Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Senat przyjął ustawę z poprawką)
druki sejmowe nr 3708 i 3895
druki senackie nr 945, 945A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

 

-

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Posiedzenie opisane w Diariuszu

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.