Ostatnia zmiana pliku: 7 września 2005 r.

82. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

2, 3 czerwca 2005 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 3855 i 3916
druki senackie nr 944, 944A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 3385, 3830 i 3830-A
druki senackie nr 946, 946A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3346, 3829 i 3829-A
druki senackie nr 947, 947A, 947Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 3698, 3898 i 3898-A
druki senackie nr 948, do druku 948, 948A, 948B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 3699, do druku 3699, 3832, 3832-A
druki senackie nr 964, 964A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3641, 3917 i 3917-A
druki senackie nr 950, 950A, 950Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r.
druki senackie nr 942(uwaga! druk w formacie pdf), 942S, 942X
Więcej informacji o punkcie
opis w Diariuszu

8.

Drugie czytanie:
- projektu rezolucji w sprawie oceny i postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2007 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej tzw. ściany wschodniej (województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego),
- projektu rezolucji w sprawie oceny i postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2005 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej wschodniej części Polski (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego).
* (Senat 2005 r. podjął rezolucję)
druki senackie nr 915, 921, do druku 921, 915/921S, 915/921X
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 917, 917A, 917Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2004 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. (Senat zapoznał się z informacją)
druk senacki nr 951 (uwaga! druk w formacie pdf)
Więcej informacji o punkcie
opis w Diariuszu

11.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r. (Senat odrzucił projekt uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie)
druki senackie nr 942, 942S, 942X
opis w Diariuszu

 

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

* - Punkt wprowadzony przez Marszałka Senatu - na podstawie art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu - na wniosek Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Posiedzenie opisane w Diariuszu


UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.