Ostatnia zmiana pliku: 7 września 2005 r.

83. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

15 i 16 czerwca 2005 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kinematografii. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 2055, 2598, do druku 2598, 3913, 3913-A
druki senackie nr 956, 956A, 956Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, sprostowanie - list do marszałka Sejmu, opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3748, 3915
druki senackie nr 953, 953A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansach publicznych. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 1828, do druku 1828, 1844, 1844-A, 1844-B, 1844-C1, 1844-C2 1828, 3978, do druku 3978, 3978-A
druki senackie nr 958, 958A, 958Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3019, do druku 3019, 3417, 3920, do druku 3920, 3920-A
druki senackie nr 963, 963A, 963Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3861, 4007
druki senackie nr 960, 960A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3836, 3935, 3935-A
druki senackie nr 957, 957A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3262, do druku 3262, 3262-A, 3878, 3878-A
druki senackie nr 961, 961A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3924, 4004
druki senackie nr 959, 959A, 959B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3826, do druku 3826, 3940, 3940-A
druki senackie nr 962, 962A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 3950, 3977
druki senackie nr 954, 954A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 3635, 3941, do druku 3941, 3941-A
druki senackie nr 972, 972A, 972Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3220, do druku 3220, 3273, do druku 3273, 3933, 3933-A
druki senackie nr 978, 978A, 978Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych". (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 3857, 4028, 4028-A
druki senackie nr 979, 979A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 3785, do druku nr 3785, 3919, do druku nr 3919, 3919-A
druki senackie nr 975, 975A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o upoważnieniu do ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 3769, 3944
druki senackie nr 955, 955A, 955B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

16.

Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2004 r. (Senat zapoznał się z informacją Prezesa Trybunału Konstytucyjnego)
druk senacki nr 939
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu


UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.