Ostatnia zmiana pliku: 7.09.05 r.

85. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

13, 14 i 15 lipca 2005 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2990, do 2990, 3947, 3948, do druku 3948, 4029, do 4029, 4029-A
druki senackie nr 983, 983A, 983B, 983Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3174, do druku 3174, 3175, 4032, 4032-A, errata do 4032-A
druki senackie nr 984, 984A, 984B, 984Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3881, 4030, 4030-A
druki senackie nr 985, 985A, 985B, 985Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3853, 4066, 4066-A
druki senackie nr 989, 989A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3880, 4067, 4067-A
druki senackie nr 990, 990A, 990Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3366, do druku 3366, do druku 3366, 3894, do 3894, 3894-A
druki senackie nr 987, 987A, 987Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

7

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4201, do druku 4201, 4229, do druku 4229
druki senackie nr 1030, 1030A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3863 ,4078, 4078-A
druki senackie nr 988, 988A, 988B, 988Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3995, 4129
druki senackie nr 996, 996A, 996Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3529, 4071, 4071-A
druki senackie nr 991, 991A, 991Z
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska". (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 4058, do druku 4058, 4163
druki senackie nr 1001, 1001A, 1001Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4046, do druku 4046, 4222, do druku 4222, errata do druku 4222
druki senackie nr 1036, 1036A
Uchwała, opis w Diariuszu

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 4120, 4242, do druku 4242
druki senackie nr 1039, 1039A, 1039Z
Uchwała, opis w Diariuszu

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4166, do druku 4166, 4166 A
druk senacki nr 1012, 1012A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3660, do3660, 3934
druki senackie nr 981, 981A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3773, do druku 3773, 4130
druki senackie nr 1002, 1002A, 1002B, 1002Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3728, do druku 3728, 3728-A, 3729, do 3729, do druku 3729, do druku 3728-3729, do druku 3728-3729, 3784, do 3784, 3990, 3990-A
druki senackie nr 986, 986A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3434, 4005 i 4005-A
druki senackie nr 1010, 1010A
Uchwała, opis w Diariuszu
Opinia

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3770, 4006
druki senackie nr 982, 982A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3837, 4170
druki senackie nr 1000, 1000A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4059, 4118
druk senacki nr 1003, 1003A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

22.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 4124, do druku 4124, do druku 4124, 4124-A
druki senackie nr 995, 995A, 995Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

23.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3488, do druku 3488, 3640, 3640-A, 3985, do druku 3985, 3985-A
druki senackie nr 1020, 1020A, 1020Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

24.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3684, do druku 3684, 4095 i 4095-A
druki senackie nr 1021, 1021A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

25.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4177, 4232
druki senackie nr 1022, 1022A
Opinia
Uchwała, opis w Diariusz

26.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3059, do druku 3059, 3063, do druku 3063, 3911, 3911-A
druki senackie nr 1033, 1033A, 1033Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

27.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2204, do druku 2204, 4218, do druku 4218
druki senackie nr 1037, 1037A, 1037B, 1037C, 1037Z
Uchwała, opis w Diariuszu

28.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4081 i 4193
druki senackie nr 1035, 1035A, 1035B
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

29.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4109, do druku 4109, 4161, 4161-A
druk senacki nr 1051, 1051A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

30.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druk sejmowy nr 4083
druk senacki nr 997, 997A
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

31.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4036, 4076
druki senackie nr 992, 992A, 992B
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

32.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4025, 4080
druki senackie nr 993, 993A, 993B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

33.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji powołującej Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzonej we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4003, 4089
druki senackie nr 994, 994A, 994B
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

34

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4037, 4144
druk senacki nr 1004, 1004A, 1004B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

35.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do Konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 12 marca 1999 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4038, 4145
druk senacki nr 1005, 1005A, 1005B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

36.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4039, 4146
druk senacki nr 1006, 1006A, 1006B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

37.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli dnia 8 maja 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4040, 4147
druk senacki nr 1007, 1007A, 1007B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

38.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego wykładni Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4084, 4148
druk senacki nr 1008, 1008A, 1008B
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

39.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4211 i 4239
druki senackie nr 1058, 1058A, 1058B
Uchwała, opis w Diariuszu

40.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4153 i 4234
druki senackie nr 1053, 1053A, 1053B
Uchwała, opis w Diariuszu

41.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Tortoli w dniu 11 kwietnia 2005 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4154 i 4235
druki senackie nr 1054, 1054A, 1054B
Uchwała, opis w Diariuszu

42.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Montserrat - Terytorium Zamorskim Zjednoczonego Królestwa o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Montserrat w dniu 7 kwietnia 2005 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4155 i 4236
druki senackie nr 1055, 1055A, 1055B
Uchwała, opis w Diariuszu

43.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kajmanów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Cayman Island w dniu 31 marca 2005 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4156 i 4237
druki senackie nr 1056, 1056A, 1056B
Uchwała, opis w Diariuszu

44.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turks i Caicos o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Grand Turk w dniu 1 kwietnia 2005 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4157 i 4238
druki senackie nr 1057, 1057A, 1057B
Uchwała, opis w Diariuszu

45.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 4085 i 4241
druki senackie nr 1059, 1059A, 1059B
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

46.

Sprawozdanie Rady Ministrów z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2004 r. (W dniu 15 lipca 2005 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej Rafał Baniak przedstawił sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2004 r.)
druk senacki nr 999
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

47.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o wniosku oskarżyciela prywatnego w sprawie wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Józefa Sztorca. (Senat w dniu 15 lipca podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Józefa Sztorca)
druk senacki nr 998
Uchwała, opis w Diariuszu
Więcej informacji o punkcie

- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu


UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.