Ostatnia zmiana pliku: 26 września 2005 r.

86. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI
19, 20, 21 i 22 lipca 2005 r.


1)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3557, do druku 3557, do druku 3557, 4167, errata do druku 4167, do druku 4167, 4167-A
druki senackie nr 1018, 1018A, 1018Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

2)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2188, 4138, errata do druku nr 4138, 4138-A,
druki senackie nr 1025, 1025A, 1025Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3793, 4279, 4279-A
druki senackie nr 1064, 1064 A, 1064Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 1695, do druku 1695, do druku 1695, 3668, 4068, errata do druku 4068, 4068-A, do druku 4068-A
druki senackie nr 1027, 1027A, 1027B, 1027C, 1027Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

5)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
(Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3942, 4212, do druku 4212, 4212-A
druki senackie nr 1042, 1042A, 1042B, 1042Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3706, 4101 i 4101-A
druki senackie nr 1023, 1023A, 1023Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

7)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3975, 4137, 4137-A
druki senackie nr 1026, 1026A, 1026Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

8)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3636, do druku 3636, 4103, do druku 4103, 4103-A
druki senackie nr 1060, 1060A, 1060B, 1060Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 4024, do druku 4024 i 4243, 4243-A
druk senacki nr 1048, 1048A, 1048Z
Uchwała, opis w Diariuszu

10)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3856, 4141 i 4141-A
druki senackie nr 1017, 1017A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

11)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3949, do druku 3949 i 4270, do druku 4270, 4270-A
druk senacki nr 1049, 1049A, 1049Z
Uchwała, opis w Diariuszu

12)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3982, 4249, do druku 4249, 4249-A
druk senacki nr 1061, 1061A, 1061Z
Uchwała, opis w Diariuszu

13)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3970, 4250, do druku 4250, 4250-A, errata do druku 4250-A
druk senacki nr 1062, 1062A, 1062Z
Uchwała, opis w Diariuszu

14)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3969, 4251, do druku 4251, 4251-A
druk senacki nr 1063, 1063A, 1063Z
Uchwała, opis w Diariuszu

15)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 3416, 4094, do druku 4094, 4094-A
druk senacki nr 1047, 1047A
Uchwała, opis w Diariuszu

16)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2723, do druku 2723, 2967, 3686, 3686-A
druk senacki nr 1044, 1044A, 1044Z
Uchwała, opis w Diariuszu

17)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1694, do druku 1694, 3749, 4026, do druku 4026, 4026-A
druk senacki nr 1011, 1011A, 1011Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

18)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1834, do druku 1834, 2791, do druku 2791, 3259, do druku nr 3259, do druku nr 3259, 4189, do druku 4189, 4189-A
druki senackie nr 1050, 1050A, 1050B, 1050Z
Uchwała, opis w Diariuszu

19)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie tachografów cyfrowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3971, 4272, do druku 4272
druki senackie nr 1041, 1041A, 1041Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

20)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3930, 4159 i 4159-A
druki senackie nr 1019, 1019A, 1019Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

21)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 4119, 4220, do druku 4220
druki senackie nr 1029, 1029A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

22)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3921, do druku 3921, 4219, do druku 4219, 4219-A
druki senackie nr 1040, 1040A, 1040Z
Uchwała, opis w Diariuszu

23)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3905, 4252, do druku 4252, 4252-A
druki senackie nr 1067, 1067A, 1067B, 1067Z
Uchwała, opis w Diariuszu

24)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sporcie kwalifikowanym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 4131, 4269, 4269-A
druk senacki nr 1046, 1046A, 1046Z
Uchwała, opis w Diariuszu

25)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3487, do druku 3487, do druku 3487, 4128, 4128-A
druk senacki nr 1065, 1065A, 1065B, 1065Z
Uchwała, opis w Diariuszu

26)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3440, do druku 3440, 4023, 4023-A
druk senacki nr 1043, 1043A, 1043B, 1043Z
Uchwała, opis w Diariuszu

27)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3772, 4139 i 4139-A
druki senackie nr 1013, 1013A, 1013Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

28)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 4107, do druku 4107, do druku 4107, 4133, 4133-A
druki senackie nr 1028, 1028A
Uchwała, opis w Diariuszu

29)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3639, 4227, do druku 4227, 4227-A
druk senacki nr 1066, 1066A, 1066B, 1066Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

30)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 4009, 4108, 4160 i 4160-A
druki senackie nr 1014, 1014A
Uchwała, opis w Diariuszu

31)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3981, do druku 3981, 4226, do druku 4226, 4226-A
druki senackie nr 1045, 1045A, 1045Z
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

32)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3213, do druku 3213, 3283, do druku 3283, do druku 3283, 3991 i 3991-A
druk senacki nr 1009, 1009A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

33)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3614, 4122 i 4122-A
druk senacki nr 1015, 1015A
Uchwała, opis w Diariuszu

34)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3797, 4117
druk senacki nr 1016, 1016A
Uchwała, opis w Diariuszu

35)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3904 i 4142
druki senackie nr 1031, 1031A
Uchwała, opis w Diariuszu

36)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3866, 4022
druki senackie nr 1032, 1032A
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

37)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3859, 4197, do druku 4197
druki senackie nr 1034, 1034A, 1034B
Opinia
Uchwała, opis w Diariuszu

38)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2375, do druku 2375, 4064 i 4064-A
druki senackie nr 1038, 1038A
Uchwała, opis w Diariuszu

39)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2582, 3804, 3804-A
druk senacki nr 1052, 1052A, 1052Z
Uchwała, opis w Diariuszu

40)

Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Senat w dniu 22 lipca 2005 r. podjął rezolucję w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celach turystycznych na okres do 90 dni.

druk senacki nr 965, 965S
Uchwała, opis w Diariuszu

41)

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Senat w dniu 22 lipca 2005 r. nie wyraził zgody na powołanie Andrzeja Rzeplińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
druk senacki nr 1068
Uchwała, opis w Diariuszu

Więcej informacji o posiedzeniu (pdf)

 

 

- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej


Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.