Ostatnia zmiana pliku: 3.02.2006 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 1 do 49

VI kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

49

2005-12-21

Zgłoszenie kandydatury senatora Marka Ziółkowskiego na wicemarszałka Senatu

23 kB

3

48

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

41 kB

3

48A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

44 kB

3

48Z

2005-12-21

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

71 kB

3

47

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

34 kB

3

47A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

45 kB

3

47Z

2005-12-21

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

61 kB

3

46

2005-12-17

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

36 Kb

3

46A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

43 kB

3

45

2005-12-17

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

47 kB

3

45A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

41 kB

3

45B

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

44 kB

3

45C

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

42 kB

3

45Z

2005-12-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

47 kB

3

44

2005-12-17

Ustawa o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

85 kB

3

44A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

43 kB

3

44B

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

43 kB

3

44Z

2005-12-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

61 kB

3

43

2005-12-17

Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego

0,12 MB

3

43A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego

42 kB

3

42

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

21 kB

3

42A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

32 kB

3

41

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

32 kB

3

41A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości

40 kB

3

40

2005-12-17

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

31 kB

3

40A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

40 kB

3

40Z

2005-12-22

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

53 kB

3

39

2005-12-17

Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

42 kB

3

39A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

41 kB

3

39Z

2005-12-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

52 kB

3

38

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw

67 kB

3

38A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw

45 kB

3

38Z

2005-12-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw

56 kB

3

37

2005-12-17

Ustawa o Funduszu Kolejowym

41 kB

3

37A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o Funduszu Kolejowym

44 kB

3

37Z

2005-12-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Funduszu Kolejowym

46 kB

3

36

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

56 kB

3

36A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

40 kB

3

36Z

2005-12-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

62 kB

3

35

2005-12-17

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33 kB

3

35A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

44 kB

3

34

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

34 kB

3

34A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

33 kB

3

34B

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

41 kB

3

33

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

30 kB

3

33A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

40 kB

3

33Z

2005-12-22

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

43 kB

3

32

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

22 kB

3

32A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne

43 kB

3

32Z

2005-12-22

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne

54 kB

3

31

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

25 kB

3

31A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

41 kB

3

30

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

68 kB

3

30A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

41 kB

3

29

2005-12-17

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

45 kB

3

29A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

43 kB

3

29Z

2005-12-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

70 kB

3

28
(pdf)

2005-12-07

Program prac i działalności legislacyjnej Komisji Europejskiej w 2006 roku. (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów)

0,3 MB

3

27

2005-12-12

Projekt uchwały w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

40 kB

3

26

2005-12-12

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

31 kB

3

26A

2005-12-20

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

42 kB

3

25

2005-12-08

Projekt uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy

31 kB

3

25S

2005-12-21

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o projekcie uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy (druk nr 25)

39 kB

3

24

2005-12-08

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

30 kB

3

23

2005-12-08

Projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

29 kB

 

23W

2006-01-31

Informacja o wycofaniu projektu uchwały

17 kB

 

22

2005-12-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa

43 kB

3

21

2005-12-02

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

31 kB

3

21S

2005-12-21

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (druk nr 21)

38 kB

3

20

2005-12-01

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego

37 kB

3

20S

2005-12-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego (druk nr 20)

38 kB

3

19

2005-11-23

Projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

25 kB

3

19S

2005-12-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 19)

34 kB

3

18

2005-11-15

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

40 kB

2

17

2005-11-15

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

40 kB

2

16

2005-11-15

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich

39 kB

2

15

2005-11-10

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich

33 kB

2

14

2005-11-10

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie powołania komisji senackich

50 kB

2

13

2005-11-09

Projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości

34 kB

2

13S

2005-11-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości (druk nr 13)

36 kB

2

13X

2005-11-10

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości

32 kB

2

12

2005-11-03

Projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

24 kB

2

11

2005-10-27

Projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

37 kB

2

10

2005-10-27

Projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

35 kB

2

10-11-12 S

2005-11-03

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projektach uchwał Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druki nr 10, 11 i 12)

45 kB

2

10-11-12X

2005-11-09

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

57 kB

2

9

2005-10-27

Wniosek Marszałka Senatu w sprawie wyboru sekretarzy Senatu

28 kB

1

8

2005-10-27

Zgłoszenie kandydatury senatora Macieja Płażyńskiego na wicemarszałka Senatu

48 kB

1

7

2005-10-27

Zgłoszenie kandydatury senatora Stefana Niesiołowskiego na wicemarszałka Senatu

33 kB

1

6

2005-10-27

Zgłoszenie kandydatury senatora Krzysztofa Putry na wicemarszałka Senatu

34 kB

1

5

2005-10-27

Zgłoszenie kandydatury senatora Ryszarda Legutki na wicemarszałka Senatu

34 kB

1

4

2005-10-27

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

29 kB

1

3

2005-10-27

Projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

22 kB

1

3S

2005-10-27

Sprawozdanie Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 3)

42 kB

1

3X

2005-10-27

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wniosków) o projekcie uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 3)

41 kB

1

2

2005-10-27

Wniosek Marszałka Senatu w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

19 kB

1

1

2005.10.20

Zgłoszenie kandydatury senatora Bogdana Borusewicza na Marszałka Senatu

50 kB

1