Ostatnia zmiana pliku: 1.08.2007 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 450 do 499

VI kadencja

Wszystkie druki są w formacie PDF

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

499

2007-07-12

"Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka"

39

498

2007-07-12

Ustawa o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

37

498A

2007-07-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

37

498B

2007-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

37

497

2007-07-12

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

37

497A

2007-07-19

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

37

497B

2007-07-24

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

37

497Z

2007-07-25

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

37

496

2007-07-12

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

37

496A

2007-07-19

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

37

496Z

2007-07-25

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

37

495

2007-07-09

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej na powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

37

494

2007-07-09

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw.

37

494A

2007-07-19

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw

37

494Z

2007-07-26

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw

37

493

2007-07-09

Ustawa o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

37

493A

2007-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

37

492

2007-07-09

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

37

492A

2007-07-19

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie

37

491

2007-07-09

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

37

491A

2007-07-11

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

37

490

2007-07-09

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

37

490A

2007-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

37

490B

2007-07-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

37

490Z

2007-07-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

37

489

2007-07-09

Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

37

489A

2007-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych

37

488

2007-07-09

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

37

488A

2007-07-19

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

37

487

2007-07-09

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

37

487A

2007-07-24

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

37

487Z

2007-07-25

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

37

486

2007-07-09

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

37

486A

2007-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

37

486B

2007-07-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

37

486C

2007-07-24

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

37

486Z

2007-07-25

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

37

485

2007-07-06

Ustawa o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

37

485A

2007-07-11

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

37

485Z

2007-07-26

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

37

484

2007-07-06

Ustawa o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

37

484A

2007-07-19

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

37

484Z

2007-07-25

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

37

483

2007-07-06

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

37

483A

2007-07-19

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

37

483Z

2007-07-25

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

37

482

2007-07-06

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

37

482A

2007-07-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

37

481

2007-07-06

Ustawa o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych

37

481A

2007-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych

37

480

2007-07-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

480S

2007-07-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 480)

 

479

2007-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

36

479A

2007-07-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

36

479Z

2007-07-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

36

478

2007-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

36

478A

2007-07-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka I Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

36

477

2007-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o Policji.

36

477A

2007-07-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Policji

36

477Z

2007-07-11

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Policji

36

476

2007-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

36

476A

2007-07-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

36

476B

2007-07-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

36

475

2007-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

37

475A

2007-07-19

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

37

474

2007-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

36

474A

2007-07-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

36

474Z

2007-07-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

36

473

2007-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych.

36

473A

2007-07-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych

36

473Z

2007-07-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych

36

472O

2007-06-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie stanowiska Senatu dotyczącego reformy traktatowej Unii Europejskiej

35

472

2007-06-20

Projekt uchwały w sprawie stanowiska Senatu dotyczącego reformy traktatowej Unii Europejskiej.

35

471

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie wyboru członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

35

470

2007-06-15

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

35

470A

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

35

470B

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

35

470Z

2007-06-21

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

35

469

2007-06-15

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

35

469A

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

35

469Z

2007-06-21

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,

35

468

2007-06-15

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw

35

468A

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw

35

467

2007-06-15

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

35

467A

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

35

466

2007-06-15

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

36

466A

2007-07-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwalonej o ustawie o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

36

466Z

2007-07-11

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

36

465

2007-06-15

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

36

465A

2007-06-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

36

464

2007-06-15

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

36

464A

2007-07-05

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

36

464Z

2007-07-11

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

36

463

2007-06-15

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

36

463A

2007-06-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

36

463Z

2007-07-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

36

462

2007-06-14

Ustawa o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

35

462A

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

35

461

2007-06-14

Ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej

36

461A

2007-07-05

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o rencie socjalnej

36

460

2007-05-30

Projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji

 

460W

2007-07-26

Wycofanie poparcia dla projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji

 

459

2007-05-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie wyboru członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

34

458

2007-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych

35

458A

2007-06-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych

35

458B

2007-06-12

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych

35

458Z

2007-06-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych,

35

457

2007-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

35

457A

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

35

457Z

2007-06-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

35

456

2007-05-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

35

456A

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

35

456Z

2007-06-21

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

35

455

2007-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

34

455A

2007-05-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

34

454

2007-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o muzeach

35

454A

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o muzeach

35

454Z

2007-06-20

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o muzeach

35

453

2007-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

34

453A

2007-05-30

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

34

452

2007-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

34

452A

2007-05-30

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

34

451

2007-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

35

451A

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

35

450

2007-05-25

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

35

450A

2007-06-13

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

35