Ostatnia zmiana pliku: 14.09.2007 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 500 do 549

VI kadencja

Wszystkie druki są w formacie PDF

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

539

2007-09-13

Projekt uchwały w 68. Rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

39

539O

2007-09-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

39

538

2007-09-05

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 

537

2007-09-08

Ustawa o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych

39

537A

2007-09-12

Sprawozdanie KOmisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych

39

536

2007-09-08

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

39

536A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

39

536B

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

39

536C

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

39

535

2007-09-08

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

39

535A

2007-09-12

Sprawozdanie Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo budowlane

39

535Z

2007-09-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane

39

534

2007-09-08

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

39

534A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Praw Czlowieka i Praworządności o o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 września 2007 r. ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

39

533

2007-09-08

Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

39

533A

2007-09-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

39

533B

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

39

533Z

2007-09-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

39

532

2007-09-08

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

39

532A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

39

531

2007-09-08

Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

39

531A

2007-09-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

39

531B

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

39

531C

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Nauki i Edukacji o ustawie o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

39

531Z

2007-09-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki i Edukacji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

39

530

2007-09-08

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

39

530A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

39

529

2007-09-08

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

39

529A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

39

528

2007-09-08

Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015.

39

528A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015

39

527

2007-09-08

Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

39

527A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

39

527Z

2007-09-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

39

526

2007-09-08

Ustawa o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r.

39

526A

2007-09-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r.

39

525

2007-09-08

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym
w systemie dozoru elektronicznego.

39

525A

2007-09.12

Sprawozdanie Komisji Praw Czlowieka i Praworządności o ustawie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

39

524

2007-09-08

Ustawa o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.

39

524A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

39

523

2007-09-08

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

39

523A

2007-09-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego I Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

39

523B

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

39

523Z

2007-09-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

39

522

2007-09-08

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

39

522A

2007-09-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

39

522B

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

39

521

2007-09-08

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

39

521A

2007-09-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

39

521B

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

39

521Z

2007-09-14

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

39

520

2007-09-08

Ustawa o Karcie Polaka.

39

520A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o Karcie Polaka

39

520B

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą o ustawie o Karcie Polaka

39

520Z

2007-09-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

39

519

2007-09-08

Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

39

519A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

39

519Z

2007-09-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

39

518

2007-09-06

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

39

518A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

39

518B

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

39

518Z

2007-09-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

39

517

2007-09-06

Ustawa o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

39

517A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na zrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

39

516

2007-09-06

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

39

516A

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

39

516Z

2007-09-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

39

515

2007-09-06

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie

39

515A

2007-09-11

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o nasiennictwie

39

514

2007-09-05

Projekt ustawy o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych.

 

513

2007-08-30

Ustawo o zmianie ustawy o systemie oświaty

38

513A

2007-08-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

38

513B

2007-09-03

Sprawozdanie Komisji Nauki i Edukacji o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

38

512

2007-08-27

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

38

512A

2007-08-31

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

38

512Z

2007-09-04

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

38

511

2007-08-24

Ustawa o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

38

511A

2007-09-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

38

510

2007-08-24

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

38

510A

2007-08-31

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

38

509

2007-08-24

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

38

509A

2007-09-03

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

38

509Z

2007-09-04

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o  zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

38

508

2007-08-24

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

38

508A

2007-08-31

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

38

507

2007-08-24

Ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej.

38

507A

2007-08-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej.

38

507B

2007-08-31

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej

38

506

2007-08-23

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

38

506A

2007-08-31

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

38

505

2007-08-28

Projekt uchwały w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana - zakonnika.

 

505O

2007-09-12

Sprawozdanie Komisji Usatwodawczej o o projekcie uchwały w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana - zakonnika

 

504

2007-07-30

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 

503

2007-07-30

Projekt ustawy o ogłaszaniu publicznej sprzedaży mienia na stronach internetowych Ministra Sprawiedliwości

 

502

2007-07-27

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 

502S

2007-09-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 502)

 

501

2007-07-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

38

501S

2007-09-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (druk nr 501)

38

500

2007-07-20

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw