Ostatnia zmiana pliku: 26.04.2006 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 50 do 99

VI kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

99
(pdf)

2006-03-13

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

0,28 MB

8

99A
(pdf)

2006-03-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

51 kB

8

99B

2006-03-22

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 marca 2006 r. ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

46 kB

8

99Z
(pdf)

2006-03-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

97 kB

8

98

2006-03-13

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

42 kB

8

98A

2006-03-21

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

32 kB

8

97
(pdf)

2006-03-13

Ustawa o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

54 kB

8

97A

2006-03-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

29 kB

8

96
(pdf)

2006-03-13

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

74 kB

7

96A

2006-03-14

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

43 kB

7

96Z

2006-03-16

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

54 kB

7

95
(pdf)

2006-03-13

Ustawa o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

47 kB

8

95A

2006-03-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

41 kB

8

94
(pdf)

2006-03-13

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

58 kB

8

94A

2006-03-17

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

40 kB

8

94Z

2006-03-29

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

45 kB

8

93
(pdf)

2006-03-13

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolne

45 kB

7

93A

2006-03-14

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolne

41 kB

7

93B

2006-03-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolne

39 kB

7

92

2006-03-13

Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.

35 kB

8

92A

2006-03-22

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r.

34 kB

8

91

2006-03-13

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 r.

33 kB

8

91A

2006-03-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 r.

43 kB

8

91B

2006-03-22

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 r.

32 kB

8

90

2006-03-07

Projekt uchwały w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie

35 kB

7

90S

2006-03-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Spraw Zagranicznych o projekcie uchwały w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie

48 kB

7

89
(pdf)

2006-02-27

Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działalności w 2005 roku.

0,20 MB

8

88

2006-02-27

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

33 kB

7

88A

2006-03-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

40 kB

7

87

2006-02-27

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.

45 kB

7

87A

2006-03-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.

42 kB

7

86

2006-02-27

Ustawa o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

34 kB

7

86A

2006-03-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

38 kB

7

86Z

2006-03-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

56 kB

7

85

2006-02-27

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

33 kB

7

85A

2006-03-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

34 kB

7

84

2006-02-27

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

42 kB

7

84A

2006-03-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

42 kB

7

83

2006-02-27

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym.

31 kB

7

83A

2006-03-08

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym.

38 kB

7

82

2006-02-27

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej.

45 B

7

82A

2006-03-07

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej.

45 kb

7

82B

2006-03-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej.

47 kB

7

81

2006-02-20

Ustawa o ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.

32 kB

7

81A

2006-03-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.

41 kB

7

81B

2006-03-09

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.

41 kB

7

80

2006-02-20

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r.

32 kB

7

80A

2006-03-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r.

40 kB

7

79

2006-02-20

Ustawa o ratyfikacji Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r.

33 kB

7

79A

2006-03-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r.

43 kB

7

79B

2006-03-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r.

43 kB

7

78

2006-02-20

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

20 kB

7

78A

2006-03-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

39 kB

7

78B

2006-03-09

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

38 kB

7

77

2006-02-20

Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

43 kB

7

77A

2006-03-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

39 kB

7

76

2006-02-20

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.

32 kB

7

76A

2006-03-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.

30 kB

7

76B

2006-03-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.

41

7

75

2006-02-20

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

31 kB

7

75A

2006-02-22

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

31 kB

7

75B

2006-03-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

38 kB

7

74

2006-02-20

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

43 kB

7

74A

2006-02-22

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

31 kB

7

74B

2006-03-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

38 kB

7

74Z

2006-03-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności i Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

66 kB

7

73

2006-02-20

Ustawa o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

22 kB

7

73A

2006-03-07

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

39 kB

7

72
(pdf)

2006-02-20

Ustawa o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

36 kB

7

72A

2006-03-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

41 kB

7

71

2006-02-16

Projekt uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej.

36 kB

7

71S

2006-03-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Komisji Spraw Unii Europejskiej o projekcie uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej.

48 kB

7

70

2006-02-16

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

50 kB

7

70S

2006-03-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Senatu (druk nr 70)

45 kB

7

70X

2006-03-16

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

44 kB

7

69

2006-02-15

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości.

50 kB

9

69S
(pdf)

2006-04-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druk nr 69)

01 MB

9

69X

2006-04-26

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości

68 kB

10

68
(pdf)

2006-02-06

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2005 roku (podczas Prezydencji brytyjskiej).

36 kB

7

67

2006-02-08

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

36 kB

7

67S
(pdf)

2006-03-14

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu i Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druk nr 67)

0,35 KB

7

66

2006-01-31

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

41 kB

5

65

2006-01-30

Ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nie rozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.

35 kB

6

65A

2006-02-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.

34 kB

6

65B

2006-02-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.

35 kB

6

64

2006-01-30

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.

32 kB

6

64A

2006-02-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.

32 kB

6

64B

2006-02-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.

34 kB

6

63

2006-01-30

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie

31 kB

6

63A

2006-02-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie

30 kB

6

63B

2006-02-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie

32 kB

6

62

2006-01-30

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.

30 kB

6

62A

2006-02-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.

30 kB

6

62B

2006-02-08

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.

30 kB

6

61

2006.01.30

Ustawa o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.

19 kB

6

61A

2006-02-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.

29 kB

6

61B

2006-02-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.

29 kB

6

60

2006-01-30

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

96 kB

6

60A

2006-02-08

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

30 kB

6

59

2006-01-30

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

96 kB

6

59A

2006-02-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

35 kB

6

59Z

2006-02-15

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

47 kB

6

58
(pdf)

2006-01-30

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe

0,17 MB

6

58A

2006-02-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo atomowe

34 kB

6

57

2006-01-30

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

33 kB

6

57A

2006-02-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

43 kB

6

57Z

2006-02-15

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

35 kB

6

56

2006-01-30

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

30 kB

6

56A

2006-02-08

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

33 kB

6

56Z

2006-02-15

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawą o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

30 kB

6

55

2006-01-28

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

34 kB

5

54

2006-01-27

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich

19 kB

5

53

2006-01-25

Ustawa budżetowa na rok 2006

1,9 MB

5

53A

2006-01-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie budżetowej na rok 2006

50 kB

5

53Z
(pdf)

2006-01-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na rok 2006

0,11 MB

5

52

2006-01-05

Projekt uchwały w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi

30 kB

5

52S

2006-01-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o projekcie uchwały w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi (druk nr 52)

32 kB

5

51

2006-01-04

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

30 kB

4

50

2005-12-29

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

34 kB

4

50A

2006-01-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

41 kB

4

50Z

2006-01-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

57 kB

4