Ostatnia zmiana pliku: 3.08.2006 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 100 do 149

VI kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

149

2006-05-12

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.

31 kB

1

149A

2006-05-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.

42 kB

12

149B

2006-05-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.

33 kB

12

148

2006-05-12

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

32 kB

12

148A

2006-05-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

40 kB

12

147

2006-05-12

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa

32 kB

12

147A

2006-05-17

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o uchwalonej przez sejm w dniu 12 maja 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa

42 kB

12

147B

2006-05-23

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa

30 kB

12

146

2006-05-10

Projekt uchwały w sprawie udostępniania pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

35 kB

11

146S

2006-05-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie uchwały w sprawie udostępniania pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(druk nr 146)

32 kB

11

146X

2006-05-23

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie udostępniania pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

36 kB

11

145

2006-04-28

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie

68 kB

11

145A

2006-05-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 kwietnia 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie

33 kB

11

144

2006-04-28

Ustawa o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

44 kB

11

144A

2006-05-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 kwietnia 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

33 kB

11

143

2006-04-28

Ustawa o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

51 kB

11

143A

2006-05-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

42 kB

11

142

2006-04-28

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

47 kB

11

142A

2006-05-10

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

32 kB

11

142B

2006-05-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

33 kB

11

141

2006-04-28

Ustawa o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie.

45 kB

11

141A

2006-05-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie

45 kB

11

141B

2006-05-18

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 kwietnia 2006 r. ustawie o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie

45 kB

11

140

2006-04-28

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

105 kB

11

140a

 

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

42 kB

11

139

2006-04-28

Ustawę o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych

58 kB

11

139A

2006-05-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 27 kwietnia 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych

40 kB

11

138

2006-04-26

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 85. Rocznicy wybuchu III powstania śląskiego

35 kB

11

138S

2006-05-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia 85. Rocznicy wybuchu III powstania śląskiego (druk nr 138)

46 kB

11

137

2006-04-26

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

34 kB

11

137S

2006-05-12

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 137)

53 kB

11

137X

2006-05-23

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

30 kB

11

136

2006-04-26

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

30 kB

10

135

2006-04-25

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

29 kB

10

135A

2006-04-26

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

30 kB

10

134

2006-04-25

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

54 kB

10

134A

2006-04-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

32 kB

10

133

2006-04-20

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

39 kB

16

133S

2006-07-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności, oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 133)

1,18 MB

16

133X

2006-08-02

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

56 kB

16

132

2006-04-19

Projekt uchwały w sprawie 25. Rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

39 kB

10

132S

2006-04-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie 25. Rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" (druk nr 132)

40 kB

10

132X

2006-04-26

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie 25. Rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

44 kB

10

131

2006-04-20

Projekt uchwały w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej

36 kB

 

131S

2006-04-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej (druk nr 131

38 kB

 

130

2006-04-20

Projekt uchwały w sprawie rocznicy wywozów Polaków na Sybir

24 kB

11

130S

2006-05-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie rocznicy wywozów Polaków na Sybir (druk nr 130)

44 kB

11

130X

2006-05-23

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie rocznicy wywozów Polaków na Sybir

31 kB

11

129

2006-04-20

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

37 kB

 

129S

2006-05-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 129)

155 kB

 

128

2006-04-20

Projekt ustawy o ustanowieniu dnia 28 czerwca Dniem Poznańskiego Czerwca 1956 r.

37 kB

11

128S

2006-05-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o ustanowieniu dnia 28 czerwca Dniem Poznańskiego Czerwca 1956 r. (druk nr 128)

147 kB

11

128W

2006-06-21

Informacja o wycofaniu podpisów pod projektem ustawy o ustanowieniu dnia 28 czerwca Dniem Poznańskiego Czerwca 1956 r. (druk nr 128)

25 kB

 

127

2006-04-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

41 kB

 

127W

2006-06-21

Informacja o wycofaniu projektu

17 kB

 

126

2006-04-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

29 kB

 

126S

2006-07-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk nr 126)

0,39 MB

16

125

2006-04-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

36 kB

12

125S

2006-05-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 125)

142 kB

12

124

2006-04-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

39 kB

 

124W

2006-06-20

Wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 124)

29 kB

 

123

2006-04-19

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2005 r.

3 MB

14

122
(pdf)

2006-04-12

Wniosek Komisji regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

30 kB

9

121
(pdf)

2006-04-10

Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

33 kB

10

121A
(pdf)

2006-04-12

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

34 kB

10

121Z

2006-04-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

43 kB

10

120
(pdf)

2006-04-05

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw

39 kB

10

120A
(pdf)

2006-04-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw

31 kB

10

120Z

2006-04-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw

50 kB

10

119

2006-04-05

Ustawa o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa

32 kB

10

119A
(pdf)

2006-04-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa

31 kB

10

118

2006-04-05

Ustawa o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa

32 kB

10

118A
(pdf)

2006-04-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa

32 kB

10

117

2006-04-05

Ustawa o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa

32 kB

10

117A
(pdf)

2006-04-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa

31 kB

10

116
(pdf)

2006-04-05

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

32 kB

10

116A
(pdf)

2006-04-12

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

32 kB

10

116B
(pdf)

2006-04-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

31 kB

10

116Z

2006-04-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

43 kB

10

115
(pdf)

2006-03-27

"Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2005 rok" wraz z "Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji zaistniałych w 2005 roku"

6,8 MB

11

115A
(pdf)

2006-05-10

Stanowisko Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2005 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2005 roku

44 kB

11

115Z

2006-05-23

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2005 roku

37 kB

11

114

2006-03-24

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka

31 kB

8

113
(pdf)

2006-03-28

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

49 kB

9

113A

2006-04-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o spółdzielniach socjalnych

34 kB

9

113B
(pdf)

2006-04-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o spółdzielniach socjalnych

42 kB

9

113Z
(pdf)

2006-04-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o spółdzielniach socjalnych

48 kB

9

112

2006-03-28

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.

30 kB

9

112A

2006-03-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.

30 kB

9

112B
(pdf)

2006-04-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r.

30 kB

9

111

2006-03-28

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.

30 kB

9

111A

2006-03-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.

30 kB

9

111B
(pdf)

2006-04-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r.

30 kB

9

110

2006-03-28

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.

30 kB

9

110A

2006-03-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.

29 kB

9

110B
(pdf)

2006-04-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.

29 kB

9

109

2006-03-28

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi

32 kB

9

109A

2006-03-29

Sprawozdanie Komisji spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi

31 kB

9

109B
(pdf)

2006-04-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi

31 kB

9

108

2006-03-28

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.

31 kB

9

108A

2006-03-29

sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.

29 kB

9

108B

2006-04-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.

29 kB

9

107
(pdf)

2006-03-28

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

60 kB

9

107A
(pdf)

2006-04-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

37 kB

9

107Z
(pdf)

2006-04-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

52 kB

9

106
(pdf)

2006-03-28

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

0,2 MB

9

106A
(pdf)

2006-04-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

44 kB

9

106Z
(pdf)

2006-04-19

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

65 kB

9

105

2006-03-24

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

36 kB

8

105A

2006-03-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

31 kB

8

104
(pdf)

2006-03-24

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

29 kB

8

104A

2006-03-28

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

43 kB

8

103

2006-03-21

Projekt uchwały o współpracy Senatu z samorządem terytorialnym

34 kB

8

103S

2006-03-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie uchwały o współpracy Senatu z samorządem terytorialnym (druk nr 103)

46 kB

8

102
(pdf)

2006-03-21

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 lipca 2004 r. - 31 grudnia 2005 r.

2,27 MB

9

101

2006-03-14

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

38 kB

7

100
(pdf)

2006-03-13

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej.

52 kB

8

100A

2006-03-22

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) Ustawie o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o najwyższej izbie kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej

53 kB

8

100Z

2006-03-29

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej

37 kB

8