Ostatnia zmiana pliku: 23.04.2007 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 200 do 249

VI kadencja

Wszystkie druki są w formacie PDF

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

249

2006-09-25

Ustawa o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

19

249A

2006-09-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

19

248

2006-09-25

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.

20

248A

2006-09-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o uchwalonej przez Sejm w dniu 22 września 2006 r. ustawie o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.

20

248B

2006-09-28

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.

20

247

2006-09-25

Ustawa o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych

19

247A

2006-09-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych

19

246

2006-09-25

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

20

246A

2006-10-11

Sprawozdanie Komisji Rodziny I Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

20

245

2006-09-25

Ustawa o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

20

245A

2006-10-11

Sprawozdanie Komisji Rodziny I Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

20

245B

2006-10-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego I Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

20

244

2006-09-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

20

244A

2006-09-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi

20

244B

2006-09-28

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

20

243

2006-09-25

Ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

19

243A

2006-09-28

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

19

243Z

2006-09-28

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

19

242

2006-09-14

Projekt uchwały w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

18

242O

2006-09-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

18

241

2006-09-13

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

18

240

2006-09-12

Ustawa o likwidacji niepodjętych depozytów

19

240A

2006-09-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o likwidacji niepodjętych depozytów

19

240B

2006-09-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o likwidacji niepodjętych depozytów

19

240Z

2006-09-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o likwidacji niepodjętych depozytów

19

239

2006-09-12

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

19

239A

2006-09-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

19

239Z

2006-09-28

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

19

238

2006-09-12

Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

19

238A

2006-09-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

19

238B

2006-09-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

19

238Z

2006-09-27

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawieo zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

19

238Z-2

2006-09-28

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

19

237

2006-09-12

Ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

19

237A

2006-09-15

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

19

236

2006-09-12

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

19

236A

2006-09-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

19

236Z

2006-09-27

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa I Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

19

235

2006-09-12

Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

19

235A

2006-09-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

19

234

2006-09-12

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

19

234A

2006-09-21

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 września 2006 r. ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

19

234Z

2006-09-27

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

19

233

2006-09-12

Ustawa o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

19

233A

2006-09-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

o ustawie o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

19

233Z

2006-09-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

19

232

2006-09-08

Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

18

232A

2006-09-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

18

231

2006-09-11

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

19

231A

2006-09-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

19

231B

 

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

19

231Z

2006-09-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

19

230

2006-09-11

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.

19

230A

2006-09-14

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.

19

230B

2006-09-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.

19

229

2006-09-06

Projekt ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 

229W

2006-09-14

Informacja o wycofaniu poparcia projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 

228

2006-08-25

Projekt uchwały w sprawie poradnictwa zawodowego jako sposobu zapobiegania i efektywnego obniżania bezrobocia młodzieży

19

228O

2006-09-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie poradnictwa zawodowego jako sposobu zapobiegania i efektywnego obniżania bezrobocia młodzieży

19

227

2006-08-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

226

2006-08-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

 

225

2006-08-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

18

225A

2006-09-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

18

225B

2006-09-06

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

18

225Z

2006-09-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności i Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

18

224

2006-08-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

18

224A

2006-09-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

18

224Z

2006-09-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

18

223

2006-08-25

Ustawa o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców

18

223A

2006-09-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców

18

222

2006-08-25

Ustawa o podatku tonażowym

18

222A

2006-09-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o podatku tonażowym

18

221

2006-08-25

Ustawa o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

18

221A

2006-09-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

18

220

2006-08-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

18

220A

2006-09-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

18

220B

2006-09-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

18

219

2006-09-25

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

17

219A

2006-08-25

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów sejmików województw

17

219Z

2006-08-25

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

17

218

2006-08-04

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

 

217

2006-07-24

Ustawa o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych.

16

217A

2006-08-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

16

217Z

2006-08-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych.

16

216

2006-07-24

Ustawa o służbie cywilnej.

16

216A

2006-08-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o służbie cywilnej

16

216Z

2006-08-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o służbie cywilnej.

16

215

2006-07-25

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

32

215S

2007-03-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

32

214

2006-07-24

Ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym.

16

214A

2006-07-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym

16

214B

2006-07-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym

16

214Z

2006-08-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym

16

213

2006-07-24

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw.

16

213A

2006-07-25

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

16

212

2006-07-24

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

16

212A

2006-07-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

16

212Z

200-08-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

16

211

2006-07-24

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

16

211A

2006-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

16

210

2006-07-24

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

16

210A

2006-07-25

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

16

210B

2006-07-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

16

210Z

2006-08-02

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

16

209

2006-07-24

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

16

209A

2006-07-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

16

209Z

2006-08-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

16

208

2006-07-24

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

16

208A

2006-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

16

208Z

2006-08-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

16

207

2006-07-24

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

16

207A

2006-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

16

207B

2006-08-01

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z wnioskiem mniejszości Komisji) o ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

16

207Z

2006-08-02

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

16

206

2006-07-24

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym.

16

206A

2006-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości Komisji) o ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym

16

206Z

2006-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym

16

205

2006-07-24

Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

17

205A

2006-08-01

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

17

205Z

2006-08-23

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

17

204

2006-07-20

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych.

19

204S

2006-09-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

19

203

2006-07-18

Wniosek Komisji Regulaminowej dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

15

202

2006-07-14

Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku.

 

201

2006-07-14

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

16

201A

2006-07-27

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia

16

201Z

2006-08-03

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia

16

200

2006-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

15

200A

2006-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

15