Ostatnia zmiana pliku: 17.04.2007 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 250 do 299

VI kadencja

Wszystkie druki są w formacie PDF

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

299

2006-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23

299A

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23

299B

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23

298

2006-12-07

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23

298A

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23

298Z

2006-12-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23

297

2006-12-07

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

24

297A

2006-12-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

24

297B

2006-12-19

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

24

296

2006-12-01

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej

 

295

2006-11-22

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa

24

295O

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa

24

294

2006-11-21

Program legislacyjny i program prac Komisji na 2007 r.

23

do druku 294

2006-12-13

Projekt stanowiska Rządu do Komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów przekazanego 15 listopada 2006 r. w związku z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2006 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

23

293

2006-11-20

Ustawa o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

23

293A

2006-12-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

23

292

2006-11-20

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

23

292A

2006-11-30

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

23

292B

2006-12-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

23

292Z

2006-12-13

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

23

291

2006-11-16

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

22

291A

2006-11-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

22

290

2006-11-16

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym

23

290A

2006-12-05

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym

23

289

2006-11-16

Ustawa o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

23

289A

2006-11-30

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

23

289Z

2006-12-13

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

23

288

2006-11-16

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

22

288A

2006-11-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

22

287

2006-11-14

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

 

287S

2006-12-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (druk nr 287)

 

286

2006-11-08

Projektu ustawy o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży.

 

286W

2007-03-28

Informacja o wycofaniu poparcia projektu ustawy o nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży (druk nr 286).

 

285

2006-10-31

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

21

285A

2006-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

21

285Z

2006-11-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

21

284

2006-10-31

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

21

284A

2006-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

21

284Z

2006-11-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

21

283

2006-10-31

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

21

283A

2006-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

21

283Z

2006-11-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

21

282

2006-10-31

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

21

282A

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

21

282Z

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wra z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

21

282Z2

2006-11-09

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

21

281

2006-10-31

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

22

281A

2006-11-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

22

281B

2006-11-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

22

281Z

2006-11-22

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

22

280

2006-10-31

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

22

280A

2006-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

22

280B

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

22

280C

2006-11-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

22

279

2006-10-31

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.

21

279A

2006-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie
dnia 20 lipca 2006 r

21

278

2006-10-27

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

22

278A

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

22

278B

2006-11-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

22

277

2006-10-27

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej
w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

22

277A

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

22

277B

2006-11-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka I Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

22

276

2006-10-27

Ustawa o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.

22

276A

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.

22

275

2006-10-27

Ustawa o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

22

275A

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

22

275B

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

22

274

2006-10-27

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.

22

274A

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.

22

274B

2006-11-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.

22

273

2006-10-27

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.

22

273A

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.

22

273B

2006-11-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.

22

272

2006-10-27

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw

22

272A

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw

22

271

2006-10-27

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

22

271A

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

22

270

2006-10-23

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

21

270A

2006-10-26

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

21

269

2006-10-23

Ustawa o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

21

269A

2006-10-26

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

21

268

2006-10-23

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

21

268A

2006-10-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

21

268B

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

21

268Z

2006-11-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

21

267

2006-10-23

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

21

267A

2006-10-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o u stawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

21

267B

2006-11-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka I Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

21

267Z

2006-11-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

21

266

2006-10-23

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

21

266A

2006-10-31

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

21

266B

2006-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

21

266Z

2006-11-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

21

265

2006-10-23

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

265A

2006-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

21

265Z

2006-11-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy -Prawo o ruchu drogowym

21

264

2006-10-23

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

21

264A

2006-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

21

264Z

 

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

21

263

2006-10-23

Ustawa o opłacie skarbowej

21

263A

2006-11-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o opłacie skarbowej

21

263Z

2006-11-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o opłacie skarbowej

21

262

2006-10-23

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

21

262A

2006-11-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

21

262Z

2006-11-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

21

261

2006-10-23

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

21

261A

2006-11-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

21

261Z

2006-11-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

21

260

2006-10-18

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe.

20

260A

2006-10-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe

20

259

2006-10-18

Ustawa o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji.

20

259A

2006-10-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

20

258

2006-10-18

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach.

20

258A

2006-10-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach

20

257

2006-10-18

Ustawa o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim.

20

257A

2006-10-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ustawie o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim

20

256

2006-10-16

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2006 roku (podczas Prezydencji austriackiej).

21

255

2006-10-17

Projekt ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą.

23

255S

2006-11-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o projekcie ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą

23

255X

2006-12-19

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą

24

254

2006-10-02

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

22

254S

2006-10-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

22

254X

2006-11-09

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

22

253

2006-09-27

Projekt apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej

23

253O

2006-10-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej

23

252

2006-09-27

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

19

251

2006-09-25

Ustawa o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

20

251A

2006-10-11

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji I Sportu o ustawie o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

20

250

2006-09-25

Ustawa o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

19

250A

2006-09-27

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o podatku rolnym

19