Ostatnia zmiana pliku: 1.06.2007 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 300 do 349

VI kadencja

Wszystkie druki są w formacie PDF

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

349

2007-01-30

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe

27

349A

2007-01-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe

27

349Z

2007-02-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe

27

348

2007-01-30

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw

27

348A

2007-01-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw

27

347

2007-01-30

Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

27

347A

2007-01-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

27

347Z

2007-02-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

27

346

2007-01-30

Ustawa o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej

27

346A

2007-02-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej

27

345

2007-01-30

Ustawa o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

27

345A

2007-01-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

27

345B

2007-02-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

27

344

2007-01-30

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

27

344A

2007-02-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej

27

343

2007-01-30

Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

27

343A

2007-02-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

27

342

2007-01-30

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

27

342A

2007-02-06

Sprawozdanie Komisji Prawo Człowieka i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

27

342Z

2007-02-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

27

341

2007-01-27

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

27

341A

2007-02-06

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z wnioskiem mniejszości) o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej

27

341Z

2007-02-08

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej

27

340

2007-01-30

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty

27

340A

2007-01-30

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty

27

340B

2007-02-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o o ustawie o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty

27

339
wielkość
1,5 MB

2007-01-16

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

 

338

2007-01-11

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

33

338S

2007-03-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 338)

33

338X

2007-05-10

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 

337

2007-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

26

337A

2007-01-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

26

336

2007-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

26

336A

2007-01-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

26

335

2007-01-12

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

26

335A

2007-01-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

26

335Z

2007-01-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

26

334

2007-01-12

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

26

334A

2007-01-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

26

334Z

2007-01-25

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

26

333

2007-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym

26

333A

2007-01-23

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym

26

333Z

2007-01-25

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym.

26

332

2007-01-12

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

26

332A

2007-01-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

26

332Z

2007-01-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

26

331

2007-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej

26

331A

2007-01-17

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej

26

330

2007-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

26

330A

2007-01-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

26

330Z

2007-01-25

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

26

329

2007-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

26

329A

2007-01-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

26

328

2007-01-12

Ustawa o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

26

328A

2007-01-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

26

327

2007-01-12

Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"

26

327A

2007-01-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"

26

327B

2007-01-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"

26

327Z

2007-01-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".

26

326

2007-01-05

Projekt uchwały w sprawie uznania o. Mariana Żelazka SVD Człowiekiem Roku 2006.

28

326O

2007-02-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uznania o. Mariana Żelazka SVD Człowiekiem Roku 2006

28

325

2006-12-20

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

 

324
(wielkość pliku 1,7 MB)

2006-12-22

Ustawa budżetowa na rok 2007

25

324A

2007-01-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie budżetowej na rok 2007

25

324Z

2007-01-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na rok 2007

25

323

2006-12-15

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej

25

323A

2006-12-19

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej

25

323Z

2007-01-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej

25

322

2006-12-15

Ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

 

322A

2006-12-19

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

 

321

2006-12-15

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

24

321A

2006-12-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

24

321B

2006-12-20

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

24

321Z

2006-12-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

24

320

2006-12-15

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

25

320A

2006-12-20

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

25

319

2006-12-15

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 

319A

2006-12-20

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 

318

2006-12-15

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

 

318A

2006-12-19

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

 

318Z

2006-12-20

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

24

317

2006-12-15

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

 

317A

2006-12-20

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

 

316

2006-12-15

Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"

25

316A

2007-01-08

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"

25

315

2006-12-13

Projekt uchwały o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce

26

315O poprawiony

2007-01-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce

26

315P

2007-02-20

Poprawione Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce

28

314

2006-12-12

Projekt uchwały w sprawie korupcji politycznej

 

314O

2007-02-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie korupcji politycznej

 

313

2006-12-07

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

32
34

313S

2007-03-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 313)

32
34

313X

2007-06-01

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

32
34

312

2006-12-08

Ustawa o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

23

312A

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 grudnia 2006 r. ustawie o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

23

312Z

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

23

311

2006-12-08

Ustawa o zmianach organizacyjnych w niektórych organach administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

24

311A

2006-12-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianach organizacyjnych w niektórych organach administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

24

311B

2006-12-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianach organizacyjnych w niektórych organach administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

24

311Z

2006-12-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianach organizacyjnych w niektórych organach administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

24

310

2006-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

23

310A

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 grudnia 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

23

310Z

2006-12-13

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

23

309

2006-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

23

309A

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 grudnia 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej

23

308

2006-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

23

308A

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i ochrony środowiska o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 grudnia 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

23

307

2006-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

23

307A

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

23

307Z

2006-12-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

23

306

2006-12-08

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

24

306A

2006-12-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

24

305

2006-12-08

Ustawa o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

24

305A

2006-12-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

24

304

2006-12-08

Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

24

304A

2006-12-15

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

24

304Z

2006-12-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawienim wniosków) o ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

24

303

2006-12-08

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności

24

303A

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności

24

303B

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności

24

303Z

2006-12-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności

24

302

2006-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23

302A

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23

302Z

2006-12-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23

301

2006-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

24

301A

2006-12-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

24

300

2006-12-08

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

24

300A

2006-12-12

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

24