Ostatnia zmiana pliku: 4.09.2007 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 400 do 449

VI kadencja

Wszystkie druki są w formacie PDF

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

449

2007-05-25

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

35

449A

2007-06-13

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

35

449Z

2007-06-21

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

35

448

2007-05-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

35

448A

2007-06-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

35

448B

2007-06-12

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

35

448Z

2007-06-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

35

447

2007-05-25

Ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

35

447A

2007-06-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

35

447Z

2007-06-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

35

446
(2,5 MB)

2007-05-14

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

39

445

2007-05-15

Ustawa o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

34

445A

2007-05-29

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu ustawie o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

34

444

2007-05-14

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

34

444A

2007-05-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

34

444B

2007-05-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

34

444Z

2007-05-31

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

34

443

2007-05-14

Ustawa o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

443A

2007-05-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

443Z

2007-05-31

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

442

2007-05-14

Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

34

442A

2007-05-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

34

442B

2007-05-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

34

442Z

2007-05-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

34

441

2007-05-14

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

34

441A

2007-05-22

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

34

441B

2007-05-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

34

441Z

2007-06-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

34

440

2007-05-15

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

440A

2007-05-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

440Z

2007-06-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

439

2007-05-10

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

37

439S

2007-07-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 439)

37

439X

2007-07-26

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

37

438

2007-05-11

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

438A

2007-05-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

438B

2007-05-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

437

2007-05-10

Ustawa o licencji syndyka

34

437A

2007-05-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o licencji syndyka

34

437Z

2007-05-31

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o licencji syndyka

34

436

2007-05-10

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

34

436A

2007-05-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

34

436B

2007-05-23

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

34

435

2007-05-10

Ustawa o lekarzu sądowym

34

435A

2007-05-23

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o lekarzu sądowym

34

435B

2007-05-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o lekarzu sądowym

34

435Z

2007-05-31

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie  lekarzu sądowym

34

434

2007-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki

34

434A

2007-05-22

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki

34

434B

2007-05-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki

34

434Z

2007-06-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki

34

433

2007-05-10

Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

34

433A

2007-05-22

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

34

433B

2007-05-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

34

433Z

2007-06-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

34

432

2007-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

432A

2007-05-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

431

2007-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

431A

2007-05-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

431Z

2007-06-01

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34

430

2007-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33

430A

2007-05-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33

430Z

2007-05-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33

429
(1,3 MB)

2007-04-25

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2006

36

428

2007-04-27

Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33

428A

2007-05-08

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33

428B

2007-05-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej ustawie o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33

427

2007-04-25

Projekt uchwały w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku

32

427O

2007-04-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o projekcie uchwały w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku

32

426

2007-04-05

Roczna strategia polityczna na rok 2008.

33

Do druku 426

2007-04-25

Stanowisko Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Roczna strategia polityczna na rok 2008, przyjęte na posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 17 kwietnia 2007 r.

33

425
(1,8 MB)

2007-04-13

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2006 r.

 

424

2007-04-16

Inicjatywa ustawodawcza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

 

424S

2007-07-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 424)

 

423

2007-04-16

Inicjatywa ustawodawcza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

37

423S

2007-06-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

37

422

2007-04-13

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

32

422A

2007-04-18

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności ustawie o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

32

422Z

2007-04-25

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

32

421
(2 MB)

2007-04-12

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2006 r.,

 

420

2007-04-13

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

33

420A

2007-04-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

33

420B

2007-04-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

33

420Z

2007-05-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

33

419

2007-04-13

Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle.

33

419A

 

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o rzemiośle

33

419Z

2007-05-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym

33

418

2007-04-13

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym

33

418A

2007-04-24

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym

33

418B

2007-04-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym

33

418Z

2007-05-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o rzemiośle

33

417

2007-04-13

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

33

417A

2007-04-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

33

417Z

2007-05-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

33

416

2007-04-13

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33

416A

2007-04-26

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33

415

2007-04-13

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw

33

415A

2007-04-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw

33

415Z

2007-05-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw

33

414

2007-04-03

Sprawozdanie z działalności CBA w roku 2006

33
34

do 414

2007-04-11

"Aneks do sprawozdania z działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie 24 lipca - 31 grudnia 2006 r."

33
34

413
(2,6 MB)

2007-03-30

"Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności"
"Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji".

36

413S

2007-05-29

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2006 roku

36

413X

2007-07-11

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2006 roku

36

412
(5,4 MB)

2007-03-30

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2006 r

 

411

2007-03-30

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

34

411S

2007-05-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa (druk nr 411)

34

411X

2007-06-01

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

34

410

2007-03-30

Projekt ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

38

410S

2007-09-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 410)

38

409

2007-04-02

Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

32

409A

2007-04-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

32

409B

2007-04-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

32

408

2007-04-02

Ustawa o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach".

32

408A

2007-04-11

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach"

32

407

2007-04-02

Ustawa o nawozach i nawożeniu

32

407A

2007-04-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o nawozach i nawożeniu

32

407Z

2007-04-25

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o nawozach i nawożeniu

32

406

2007-03-29

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej.

31

405

2007-03-30

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

32

405A

2007-04-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

32

405B

2007-04-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

32

405Z

2007-04-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

32

404

2007-03-30

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

32

404A

2007-04-11

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

32

404B

2007-04-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

32

404Z

2007-04-25

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem o ustawie o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

32

403

2007-03-23

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2006 roku (podczas Prezydencji fińskiej).

 

402

2007-03-16

Projekt uchwały o konieczności przyjęcia i wdrożenia strategii gospodarki wodnej w Polsce.

 

402O

2007-04-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały o konieczności przyjęcia i wdrożenia strategii gospodarki wodnej w Polsce

 

401

2007-03-15

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie wyboru członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

33

400

2007-03-19

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30

400A

2007-03-27

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30

400B

2007-03-27

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30