Stan na 20 września 2007 r.

INFORMACJA O PROJEKTACH UCHWAŁ WNIESIONYCH

DO ROZPATRZENIA PRZEZ SENAT VI KADENCJI

Lp.

TYTUŁ PROJEKTU
(
nazwisko przedstawiciela wnioskodawców)
Data wniesienia
Nr druku

UZASADNIENIE PROJEKTU

I czytanie
Komisje, do których Marszałek Senatu skierował projekt

II czytanie
Data posiedzenia Senatu
Komisje do których projekt został skierowany

III czytanie
Postanowienie Senatu

1.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski
Projekt został wniesiony w dniu 27 października 2005
Druk senacki nr
3

Projekt zmiany Regulaminu Senatu RP dotyczy zwiększenia liczby Wicemarszałków Senatu z trzech na czterech. Większa liczba Wicemarszałków Senatu umożliwi usprawnienie funkcjonowania Prezydium w prowadzeniu obrad przez członków Prezydium oraz realizacji konstytucyjnych uprawnień i obowiązków Senatu.

Projekt skierowany do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w dniu 27 października 2005 r.
I czytanie odbyło się w dniu 27 października 2005.
Druk senacki nr
3S

II czytanie odbyło się na 1. Pos. Senatu w dniu 27 października 2005 r.
Senat skierował do Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
3X

III czytanie odbyło się na 1. Pos. Senatu w dniu 27 października 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Robert Smoktunowicz
Projekt został wniesiony w dniu 27 października 2005
Druk senacki nr
10

Projekt zmiany Regulaminu Senatu RP dotyczy podziału senackiej komisji Ustawodawstwa i Praworządności na dwie odrębne komisje :Komisję Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisję Ustawodawstwa i Wymiaru Sprawiedliwości.

Projekt skierowany do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w dniu 27 października 2005 r.
I czytanie odbyło się w dniu 3 listopada 2005 r.
Druk senacki nr
10/11/12S

II czytanie odbyło się na 2. Pos. Senatu w dniu 9 listopada 2005 r.
Senat skierował do Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
10/11/12X

III czytanie odbyło się na 2. Pos. Senatu w dniu 9 listopada 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Senatu

3.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Roman Ludwiczuk
Projekt został wniesiony w dniu 27 października 2005
Druk senacki nr
11

Projekt zmiany Regulaminu Senatu RP dotyczy podziału senackiej komisji Nauki, Edukacji i Sportu na dwie odrębne komisje: Komisje Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisję Nauki i Edukacji.

Projekt skierowany do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w dniu 27 października 2005 r.
I czytanie odbyło się w dniu 3 listopada 2005 r.
Druk senacki nr 10/11/12S

II czytanie odbyło się na 2. Pos. Senatu w dniu 9 listopada 2005 r.
Senat skierował do Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
10/11/12x

III czytanie odbyło się na 2. Pos. Senatu w dniu 9 listopada 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie

4.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Antoni Szymański

Projekt został wniesiony w dniu 3 listopada 2005
Druk senacki nr
12

Projekt zmiany Regulaminu Senatu RP dotyczy podziału senackiej komisji Polityki Społecznej i Zdrowia na dwie odrębne komisje: Komisję Zdrowia oraz Komisję Rodziny i Polityki Społecznej

Projekt skierowany do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w dniu 3 listopada 2005 r.
I czytanie odbyło się w dniu 3 listopada 2005 r.
Druk senacki nr
10/11/12S

II czytanie odbyło się na 2. Pos. Senatu w dniu 9 listopada 2005 r.
Senat skierował do Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
10/11/12x

III czytanie odbyło się na 2. Pos. Senatu w dniu 9 listopada 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie

5.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatora w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Andrzej Mazurkiewicz
Projekt został wniesiony w dniu 9 listopada 2005
Druk senacki nr
13

 

Projekt skierowany do Komisji w dniu 9 listopada 2005 r.
I czytanie odbyło się w dniu 10 listopada 2005 r.
Druk senacki nr
13S

II czytanie odbyło się na 2. Pos. Senatu w dniu 9 listopada 2005 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
13X

III czytanie odbyło się na 2. Pos. Senatu w dniu 10 listopada 2005 r..
Senat podjął
uchwałę w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości

6.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Antoni Szymański
Projekt został wniesiony w dniu 3 listopada 2005
Druk senacki nr
19

Projekt zmiany Regulaminu Senatu związany jest z uchwaloną w dniu 28 lipca 2005 roku ustawą o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Znowelizowana ustawa uprawnia senacką Komisję Spraw Unii Europejskiej nie tylko do wyrażania opinii w sprawie projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, ale i do wyrażania opinii o stanowiskach Rady Ministrów dotyczących procedur stanowienia prawa UE oraz o stanowiskach zajmowanych podczas rozpatrywania projektu aktu prawnego w Radzie Unii Europejskiej. Nowelizacja ta miała na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 stycznia 2005 roku (K 24/04), zgodnie z którym wyrażanie, przez uprawniony organ Senatu, opinii dotyczących projektu aktów prawnych i stanowisk Rządu w sprawie tych projektów, stanowi forma realizacji funkcji ustawodawczej w procesie tworzenia prawa Unii Europejskiej.

Projekt skierowany do Komisji:
Ustawodawczej
Regulaminowej i Spraw Senatorskich
-Spraw Unii Europejskiej
w dniu 23 listopada 2005 r.
I czytanie odbyło się w dniu 8 grudnia 2005 r.
Druk senacki nr
19S

II czytanie odbyło się na 3. Pos. Senatu w dniu 22 grudnia 2005 r.

III czytanie odbyło się na 3. Pos. Senatu w dniu 22 grudnia 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

7.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Krystyna Bochenek Projekt został wniesiony w dniu 1 grudnia 2005 r.
Druk senacki nr
20

 

Projekt skierowany do Komisji:
Ustawodawczej
- Kultury i Środków Przekazu
w dniu 1 grudnia 2005 r.
I czytanie odbyło się dniu 8 grudnia 2005 r.
Druk senacki nr
20S

II czytanie odbyło się na 3. Pos. Senatu w dniu 22 grudnia 2005 r.

III czytanie odbyło się na 3. Pos. Senatu w dniu 22 grudnia 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego.

8.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Spraw Zagranicznych w sprawie w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Jarosław Lasecki
6 grudnia 2005
Druk senacki nr
21

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Spraw Zagranicznych
w dniu 6 grudnia 2005 r.
I czytanie odbyło się w dniu 21 grudnia 2005 r.
Druk senacki nr
21S

II czytanie odbyło się na 3. Pos. Senatu w dniu 22 grudnia 2005 r.

III czytanie odbyło się na 3. Pos. Senatu w dniu 22 grudnia 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

9.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Aleksander Bentkowski
Projekt został wniesiony w dniu 8 grudnia 2005
Druk senacki nr
23

Cele przedstawionego projektu zmian w Regulaminie Senatu jest skrócenie postępowania w sprawie inicjatyw ustawodawczych Senatu i innych uchwał.

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
-Regulaminowej i Spraw Senatorskich
w dniu 8 grudnia 2005 r.
I czytanie odbyło się w dniu 31 stycznia 2006 r.
Wnioskodawcy wycofali wniesiony projekt
Druk senacki nr
23W

 

 

10.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatora Stefana Niesiołowskiego w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Stefan Niesiołowski
Projekt został wniesiony w dniu 8 grudnia 2005
Druk senacki nr
25

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Spraw Zagranicznych
w dniu 8 grudnia 2005 r.
I czytanie odbyło się w dniu 21 grudnia 2005 r.
Druk senacki nr
25S

II czytanie odbyło się na 3. Pos. Senatu w dniu 22 grudnia 2005 r.

III czytanie odbyło się na 3. Pos. Senatu w dniu 22 grudnia 2005 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.

11.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Spraw Zagranicznych i komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Stefan Niesiołowski
projekt został wniesiony w dniu 5 stycznia 2006
Druk senacki nr
52

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Spraw Zagranicznych
- Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
w dniu 5 stycznia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 28 stycznia 2006 r.
Druk senacki nr
52S

II czytanie odbyło się na 5. Pos. Senatu w dniu 30 stycznia 2006 r.

III czytanie odbyło się na 5. Pos. Senatu w dniu 30 stycznia 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi

12.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Zientarski
Projekt został wniesiony w dniu 16 lutego 2006
Druk senacki nr
70

Projekt zmiany Regulaminu Senatu związany jest z uchwaloną w dniu 7 lipca 2005 roku ustawą o działalności lobingowej w procesie stanowienia prawa. Ustawa ta wchodzi w życie w dniu 7 marca 2006 r.

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
-Regulaminowej i Spraw Senatorskich w dniu 16 lutego 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 8 marca 2006 r.
Druk senacki nr
70S

II czytanie odbyło się na 7. Pos. Senatu w dniu 16 marca 2006 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty
. Druk senacki nr 70X

III czytanie odbyło się na 7. Pos. Senatu w dniu 16 marca 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

13.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Antoni Szymański
Projekt został wniesiony w dniu 16 lutego 2006
Druk senacki nr
71

 

Projekt skierowany do Komisji: -Ustawodawczej
- Rodziny i Polityki Społecznej
- Spraw Unii Europejskiej
w dniu 16 lutego 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 7 marca 2006 r.
druk senacki nr
71S

II czytanie odbyło się na 7. Pos. Senatu w dniu 16 marca 2006 r.

III czytanie odbyło się na 7. Pos. Senatu w dniu 16 marca 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej.

14.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatora Stefana Niesiołowskiego w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie
przedstawiciel wnioskodawców - senator Stefan Niesiołowski
Projekt został wniesiony w dniu 7 marca 2006
Druk senacki nr
90

 

Projekt skierowany do Komisji: -Ustawodawczej
- Spraw Zagranicznych
w dniu 7 marca 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 14 marca 2006 r.
druk senacki nr
90S

II czytanie odbyło się na 7. Pos. Senatu w dniu 16 marca 2006 r.

III czytanie odbyło się na 7. Pos. Senatu w dniu 16 marca 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie

15.

Projekt uchwały o współpracy Senatu z samorządem terytorialnym
przedstawiciel wnioskodawców senator Marek Ziółkowski
Projekt został wniesiony w dniu 21 marca 2006 r.
Druk senacki nr
103

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
w dniu 23 marca 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 29 marca 2006 r.
druk senacki nr
103S

II czytanie odbyło się na 8. Pos. Senatu w dniu 30 marca 2006 r.

III czytanie odbyło się na 8. Pos. Senatu w dniu 30 marca 2006 r.
Senat podjął uchwałę o współpracy Senatu z samorządem terytorialnym.

16.

Projekt uchwały zgłoszony przez senator Annę Kurską w sprawie rocznicy wywozów Polaków na Sybir
przedstawiciel wnioskodawców - senator Anna Kurska
Projekt został wniesiony w dniu 20 kwietnia 2006
Druk senacki nr
130

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu 20 kwietnia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 12 maja 2006 r.
druk senacki nr
130S

II czytanie odbyło się na 11. Pos. Senatu w dniu 23 maja 2006 r
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
130X

III czytanie odbyło się na 11. Pos. Senatu w dniu 24 maja 2006
Senat podjął
uchwałę w sprawie rocznicy wywozów Polaków na Sybir.

17.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie Rocznicy Zbrodni Katytńskiej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Jarosław Gowin
Projekt został wniesiony w dniu 20 kwietnia 2006
Druk senacki nr
131

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu 20 kwietnia 2006
r.
I czytanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2006 r.
druk senacki nr
131S

II czytanie odbyło się na 10. Pos. Senatu w dniu 26 kwietnia 2006

III czytanie odbyło się na 10. Pos. Senatu w dniu 26 kwietnia 2006
Senat podjął
uchwałę w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

18.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatora Romana Wierzbickiego w sprawie 25. Rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku -Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
przedstawiciel wnioskodawców - senator Roman Wierzbicki
Projekt został wniesiony w dniu 19 kwietnia 2006
Druk senacki nr
132

W Polsce w odróżnieniu od innych państw europejskich, w których tradycje rolniczych związków zawodowych sięgających blisko 100 lat, do 12 maja 1981 r. nie było ani jednego rolniczego związku zawodowego. Stawiało to polskich rolników w bardzo niekorzystnej sytuacji Aby rolnicy mogli w pełni korzystać z należnych im praw i przywilejów, aby skutecznie mogli walczyć o swoje interesy - bez narażania się na represje ze strony władzy państwowej - ich działalność musiała zostać zalegalizowana. Możliwość takiej legalizacji istniała jedynie poprzez zorganizowanie się w rolniczym związku zawodowym. Rejestracja pierwszego w Polsce rolniczego związku zawodowego NSZZ RI "Solidarność" była uwieńczeniem wieloletnich działań najbardziej światłej części polskich rolników i świadczyła o ich dalekowzroczności i mądrości politycznej.

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 21 kwietnia 2006
r.
I czytanie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2006 r.
druk senacki nr
132S

II czytanie odbyło się na 10. Pos. Senatu w dniu 26 kwietnia 2006
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
132X

III czytanie odbyło się na 10. Pos. Senatu w dniu 26 kwietnia 2006
Senat podjął
uchwałę w sprawie 25. Rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych.

19.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski
Projekt został wniesiony w dniu 26 kwietnia 2006
Druk senacki nr
137

Celem przedstawionego projektu zmian w Regulaminie Senatu jest:
- przyznanie Marszałkowi Senatu przewodniczącemu obradom kompetencji w zakresie dokonywania w czasie prowadzenia obrad wykładni Regulaminu Senatu oraz decydowania o sposobie stosowania Regulaminu Senatu,
- skrócenie postępowania w sprawie uchwał Senatu innych niż uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu,
dostosowanie Regulaminu Senatu do przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w zakresie liczby członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołanych przez Senat.

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w dniu 26 kwietnia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 12 maja 2006 r
druk senacki nr
137S

II czytanie odbyło się na 11. Pos. Senatu w dniu 24 maja 2006
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
137X

III czytanie odbyło się na 11. Pos. Senatu w dniu 24 maja 2006
Senat podjął
uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Senatu

20.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie uczczenia 85. Rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Bronisław Korfanty
Projekt został wniesiony w dniu 26 kwietnia 2006
Druk senacki nr
138

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu 26 kwietnia 2006 r
I czytanie odbyło się w dniu 12 maja 2006 r.
druk senacki nr
138S.

II czytanie odbyło się na 11. Pos. Senatu w dniu 24 maja 2006

III czytanie odbyło się na 11. Pos. Senatu w dniu 24 maja 2006
Senat podjął
uchwałę w sprawie uczczenia 85. Rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

21.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Praw Człowieka i Praworządności w sprawie udostępnienia pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Zbigniew Romaszewski
Projekt został wniesiony w dniu 10 maja 2006
Druk senacki nr
146

 

Projekt skierowany do Komisji:
- Ustawodawczej
- Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 11 maja 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 17 maja 2006 r.
druk senacki nr
146S

II czytanie odbyło się na 11. Pos. Senatu w dniu 24 maja 2006 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka i Praworządności celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
146X

III czytanie odbyło się na 11. Pos. Senatu w dniu 24 maja 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie udostępnienia pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

22.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie 30.rocznicy "Radomskiego Czerwca.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Andrzej Łuczycki
Projekt został wniesiony w dniu 23 maja 2006
Druk senacki nr
155

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu 24 maja 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 6 czerwca 2006 r.
druk senacki nr
155/156S

II czytanie odbyło się na 13. Pos. Senatu w dniu 21 czerwca 2006 r.

III czytanie odbyło się na 13. Pos. Senatu w dniu 21 czerwca 2006 r
Senat podjął
uchwałę w sprawie uczczenia 30. Rocznicy Radomskiego Czerwca.

23.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w 30. Rocznicę wydarzeń radomskich

przedstawiciel wnioskodawców - senator Stanisław Karczewski
Projekt został wniesiony w dniu 23 maja 2006
Druk senacki nr
156

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu 24 maja 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 6 czerwca 2006 r.
druk senacki nr
155/156S

II czytanie odbyło się na 13. Pos. Senatu w dniu 21 czerwca 2006 r.

III czytanie odbyło się na 13. Pos. Senatu w dniu 21 czerwca 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie uczczenia 30. Rocznicy Radomskiego Czerwca.

24.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatorów Przemysława Alexandrowicza i Marka Ziółkowskiego w uczczenia 50-tej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956
przedstawiciel wnioskodawców - senator Przemysław Alexandrowicz
Projekt został wniesiony w dniu 13 czerwca 2006
Druk senacki nr
168

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu 13 czerwca 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 20 czerwca 2006 r.
druk senacki nr
168S

II czytanie odbyło się na 13. Pos. Senatu w dniu 21 czerwca 2006 r.

III czytanie odbyło się na 13. Pos. Senatu w dniu 21 czerwca 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie uczczenia 50. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956

25.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję Spraw Unii Europejskiej w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Paweł Michalak
Projekt został wniesiony w dniu 21 czerwca 2006
Druk senacki nr
170

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Spraw Unii Europejskiej
w dniu 21 czerwca 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 4 lipca 2006 r.
druk senacki nr
170O

II czytanie odbyło się na 14. Pos. Senatu w dniu 6 lipca 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych

uchwała okolicznościowa rozpatrywana według zmienionego Regulaminu Senatu - obowiązującego od 14 czerwca 2006 r.

26.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Boroń
Projekt został wniesiony w dniu 6 lipca 2006
Druk senacki nr
188

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Kultury i Środków Przekazu
w dniu 7 lipca 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 20 lipca 2006 r.
druk senacki nr
188O

II czytanie odbyło się na 16. Pos. Senatu w dniu 3 sierpnia 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa

 

27.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie poradnictwa zawodowego jako sposobu zapobiegania i efektywnego obniżania bezrobocia młodzieży
przedstawiciel wnioskodawców - senator Adam Biela
Projekt został wniesiony w dniu sierpnia 2006
Druk senacki nr
228

Problemu bezrobocia młodzieży nie da się rozwiązać bez integracji środowiska doradców zawodowych, bez podnoszenia ich kompetencji. W związku z tym Senat będzie nie tylko formalnie patronował środowisku doradców zawodowych, ale również będzie starał się wspierać wszystkie inicjatywy w tej sprawie, i to nie tylko słowami, ale i konkretnymi działaniami. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez rozwijanie sprawnie działającego systemu poradnictwa zawodowego mającego swoje regionalne struktury. Podejmowanie demokratycznych działań w ramach Forum Narodowego pozwoli na zarówno udzielanie bezpośredniej pomocy młodzieży poszukującej pracy, jak i zgłaszanie potrzeb legislacyjnych do Senatu RP.

Projekt skierowany do Komisji: -Ustawodawczej
- Nauki, Edukacji i Sportu
- Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 31 sierpnia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 13 września 2006 r.
druk senacki nr
228O

 

 

28.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Stefan Niesiołowski
Projekt został wniesiony w dniu 14 września 2006
Druk senacki nr
242

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu 14 września 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 14 września 2006 r.
druk senacki nr
242O

II czytanie odbyło się na 18. Pos. Senatu w dniu 14 września 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników.

 

29.

Projekt apelu zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Stefan Niesiołowski
Projekt został wniesiony w dniu 27 września 2006
Druk senacki nr
253

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu 27 września 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 18 października 2006 r.
druk senacki nr
253O
Senat w dniu 14 grudnia 2006 na wniosek sen. Piotra Andrzejewskiego r. skierował ponownie do komisji Ustawodawczej.

II czytanie odbyło się na 29. Pos. Senatu w dniu 15 marca 2007 r.
Senat podjął odrzucił projekt apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej.

Uchwała okolicznościowa rozpatrywana według zmienionego Regulaminu Senatu - obowiązującego od 14 czerwca 2006 r.

30.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
przedstawiciel wnioskodawców - senator Kazimierz Wiatr
Projekt został wniesiony w dniu 28 września 2006 Druk senacki nr
254

Niniejsza zmiana polega na dodaniu do brzmienia art. 54 ust.1 pkt.5 "głosowania za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek" dodatkowego zapisu o brzmieniu ...., a w przypadku odrzucenia wszystkich poprawek głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek - na wniosek jednego z senatorów".

Projekt skierowany do Komisji:
- Ustawodawczej
- Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w dniu 2 października 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 18 października 2006 r.
druk senacki nr
254S

II czytanie odbyło się na 21. Pos. Senatu w dniu 9 listopada 2006 r.
Senat skierował do Komisji Ustawodawczej i Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich celem rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty.
Druk senacki nr
254X

III czytanie odbyło się na 22. Pos. Senatu w dniu 22 listopada 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

31.

Projekt uchwały zgłoszony przez komisję Ustawodawczą oraz Komisję Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa.
Przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski
Projekt został wniesiony w dniu 22 listopada 2006
Druk senacki nr
295

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Obrony Narodowej
w dniu 22 listopada 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 12 grudnia 2006 r.
druk senacki nr
295O

II czytanie odbyło się na 24. Pos. Senatu w dniu 20 grudnia 2006 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa.

 

32.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie korupcji politycznej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski
Projekt został wniesiony w dniu 2006
Druk senacki nr
314

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu grudnia 13 grudnia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 6 lutego 2007 r.
druk senacki nr
314O

II czytanie odbyło się na 29. Pos. Senatu w dniu 15 marca 2007 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie korupcji politycznej.

 

33.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce
przedstawiciel wnioskodawców - senator Kazimierz Wiatr
Projekt został wniesiony w dniu 13 grudnia 2006
Druk senacki nr
315

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Nauki, Edukacji i Sportu
w dniu 13 grudnia 2006 r.
I czytanie odbyło się w dniu 8 stycznia 2007 r.
druk senacki nr
315O
druk senacki nr 315O poprawiony
druk senacki nr 315P

Marszałek Senatu na 26 pos. W dniu 25 stycznia 2007 r. skierował sprawozdanie do komisji do ponownego rozpatrzenia w celu przygotowania poprawionego sprawozdania - zgodnie z art.84b ust.4 Regulaminu Senatu.
II czytanie odbyło się na
28. Pos. Senatu w dniu 22 lutego 2007.
Senat podjął
uchwałę o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce.

 

34.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie uznania o. Mariana Żelazka SVD Człowiekiem Roku 2006
przedstawiciel wnioskodawców - senator Adam Biela
Projekt został wniesiony w dniu 5 stycznia 2007
Druk senacki nr
326

 

Projekt skierowany do Komisji: Ustawodawczej
w dniu 10 stycznia 2007 r.

I czytanie odbyło się w dniu 6 lutego 2007 r.
druk senacki nr
326O

II czytanie odbyło się na 28. Pos. Senatu w dniu 21 lutego 2007 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie uznania o. Mariana Żelazka SVD Człowiekiem Roku 2006.

 

35.

Projekt rezolucji zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina
przedstawiciel wnioskodawców - senator Stefan Niesiołowski
Projekt został wniesiony w dniu 7 lutego 2007
Druk senacki nr
351

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Spraw Zagranicznych
- Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 7 lutego 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 8 lutego 2007 r.
Druk senacki nr
351O

II czytanie odbyło się na 28. pos. Senatu w dniu 21 lutego 2007 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina.

 

36.

Projekt uchwały zgłoszony przez Prezydium Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
przedstawiciel wnioskodawców - senator Maciej Płażyński.
Projekt został wniesiony w dniu 14 lutego 2007
Druk senacki nr
352

Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przewiduje, iż w skład Kolegium instytutu Pamięci Narodowej wchodzi jedenastu członków, w tym siedmiu wybranych przez Sejm, dwóch wybieranych przez Senat oraz dwóch powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

W dotychczasowym stanie prawnym Senat nie ma wpływu na skład Kolegium IPN.

Przedstawiony projekt ma na celu uwzględnienie nowych kompetencji Izby w postanowieniach Regulaminu Senatu. W myśl projektu niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy z dnia 14 lutego 2007 r. Marszałek Senatu ustali i poda do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składania wniosków w sprawie wyboru poszczególnych osób w skład Kolegium IPN, tak aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni.

Zgodnie z przepisami ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu członkiem Kolegium IPN może być obywatel polski wyróżniający się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach Instytutu Pamięci. Kolegium wybierane jest na kadencję trwającą 7 lat.

Projekt skierowany do Komisji:
Ustawodawczej
- Praw Człowieka i Praworządności
w dniu 14 lutego 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 21 lutego 2007 r.
Druk senacki nr
352S

II czytanie odbyło się na 28. pos. Senatu w dniu 22 lutego 2007 r.

III czytanie odbyło się na 28. pos. Senatu w dniu 22 lutego 2007 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Senatu

37.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom - "ŻEGOTA" w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski
Projekt został wniesiony w dniu 20 lutego 2007
Druk senacki nr
364

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu 21 lutego 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 22 lutego 2007 r.
Druk senacki nr
364O

II czytanie odbyło się na 29. pos. Senatu w dniu 14 marca 2007 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom "Żegota" w tajnych strukturach Polskiego Państwa podziemnego w okresie II wojny światowej.

 

38.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów o konieczności przyjęcia i wdrożenia strategii gospodarki wodnej w Polsce
przedstawiciel wnioskodawców - senator Roman Wierzbicki
Projekt został wniesiony w dniu 16 marca 2007
Druk senacki nr
402

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 26 marca 2007 r
I czytanie odbyło się w dniu 24 kwietnia 2007
Druk senacki nr
402O

 

 

39.

Projekt uchwały zgłoszony przez Komisję Spraw Zagranicznych w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1792 roku
przedstawiciel wnioskodawców - senator Marek Ziółkowski
Projekt został wniesiony w dniu 16 marca 2007
Druk senacki nr
427

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Komisja Spraw Zagranicznych
w dniu 25 kwietnia 2007
I czytanie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2007
Druk senacki nr
427O

II czytanie odbyło się na 32. pos. Senatu w dniu 25 kwietnia 2007 r.
Senat podjął
uchwałę w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku.

 

40.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Roman Ludwiczuk
Projekt został wniesiony w dniu 10 maja 2007
Druk senacki nr
439

Projekt zmiany Regulaminu Senatu RP dotyczy powołania stałej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w dniu 16 maja 2007
czytanie odbyło się w dniu 11 lipca 2007 r.
Druk senacki nr
439S

 

 

41.

Projekt uchwały zgłoszony przez senatora Andrzeja Mazurkiewicza w sprawie stanowiska Senatu dotyczącego reformy traktatowej Unii Europejskiej
przedstawiciel wnioskodawców - senator Andrzej Mazurkiewicz
Projekt został wniesiony w dniu 20 czerwca 2007
Druk senacki nr
472

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Spraw Zagranicznych
- Spraw Unii Europejskiej
w dniu 20 czerwca 2007
I czytanie odbyło się w dniu 20 czerwca 2007 r.
Druk senacki nr
472O

II czytanie odbyło się na 35. pos. Senatu w dniu 20 czerwca 2007 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie stanowiska Senatu dotyczącego reformy traktatowej Unii Europejskiej

 

42.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Kazimierz Wiatr
Projekt został wniesiony w dniu 27 lipca 2007
Druk senacki nr
502

Projekt zmiany Regulaminu Senatu RP dotyczy powrotu do poprzednich zapisów Regulaminu Senatu RP, dotyczących funkcjonowania w Senacie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu - zmienionych uchwałą Senatu w dniu 26 lipca 2007 roku, opartą na projekcie zmiany Regulaminu Senatu zawartym w druku senackim nr 439

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w dniu 2 sierpnia 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 4 września 2007 r.
Druk senacki nr
502S

 

 

43.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana - zakonnika.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Adam Biela
Projekt został wniesiony w dniu 28 sierpnia 2007
Druk senacki nr
505

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu 31 sierpnia 2007 r.
I czytanie odbyło się w dniu 12 września 2007 r.

II czytanie odbyło się na 39. pos. Senatu w dniu 14 września 2007 r.
Senat podjął
uchwałę w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana - zakonnika.

 

44.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
przedstawiciel wnioskodawców - senator Piotr Zientarski
Projekt został wniesiony w dniu 5 września 2007
Druk senacki nr
538

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
- Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w dniu 13 września 2007

 

 

45.

Projekt uchwały zgłoszony przez grupę senatorów w 68. Rocznicę agresji sowieckiej na Polskę
przedstawiciel wnioskodawców - senator Stefan Niesiołowski
Projekt został wniesiony w dniu 13 września 2007
Druk senacki nr
539

 

Projekt skierowany do Komisji:
-Ustawodawczej
w dniu 13 września 2007
I czytanie odbyło się w dniu 14 września 2007 r.
Druk senacki nr
539O

II czytanie odbyło się na 39. pos. Senatu w dniu 14 września 2007 r.
Senat podjął
uchwałę w 68. Rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.