stan na 20 września 2007 r.

Biuro Informacji
i Dokumentacji
Kancelarii Senatu
Dział Informacji
i Ekspertyz
INFORMACJA NR 35

Poprawki Senatu VI kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm po 39. posiedzeniu Senatu oraz 48. posiedzeniu Sejmu

 

 

Sejm skierował do Senatu 386 ustaw (w tym 11 rozpatrywanych
w trybie pilnym), z których Senat rozpatrzył 386.

Senat rozpatrzył wszystkie ustawy.

Senat wniósł poprawki do

175 ustaw

Senat przyjął bez poprawek

207 ustaw

Senat wniósł o odrzucenie

4 ustaw

Spośród 175 ustaw, do których Senat wniósł poprawki:

Sejm przyjął wszystkie poprawki w

78 ustawach

Sejm odrzucił wszystkie poprawki w

13 ustawach

Sejm przyjął część poprawek w

81 ustawach

Sejm nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie

6 ustaw

Sejm wstrzymał prace nad

2 ustawami

   

Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie

1 ustawy

Sejm odrzucił wniosek Senatu o odrzucenie

2 ustaw

Sejm uchwalił*

383 ustawy

Z uchwalonych ustaw 63 zawierało przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ogółem Senat zgłosił 1839 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 1832. Sejm zaakceptował 1498 poprawek, to jest 81,8 %, a 334 odrzucił.

 

 

Przyjęto zasadę obliczania poprawek według ich liczby w drukach sejmowych, w których często poprawki senackie rozbija się na kilka punktów i głosuje się je oddzielnie.