Funkcje i stanowiska państwowe pełnione przez osoby powołane albo wybrane przez Senat oraz osoby, wobec których Senat wyraził zgodę na powołanie.

Nazwa instytucji

Funkcja / stanowisko

Podstawa prawna

Określenie wnioskodawcy

Imię i nazwisko

Data wyboru

Czas trwania kadencji

Data zakończenia kadencji

Krajowa Rada Sądownictwa

dwóch członków wybieranych spośród senatorów

 • art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji RP
 • art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1989 o Krajowej Radzie Sądownictwa
 • art. 92 ust. 1 Regulaminu Senatu

grupa co najmniej 7 senatorów

Jarosław Chmielewski

Stanisław Piotrowicz

22.12.2005

 

22.12.2005

4 lata
(z tym, że mandat wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora)

22.12.2009

 

22.12.2009

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

jeden członek powoływany przez Senat

 • art. 214 ust. 1 Konstytucji RP
 • art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29.12.1992 o radiofonii i telewizji

grupa co najmniej 7 senatorów

Witold Kołodziejski

30.01.2006

6 lat - licząc od dnia powołania ostatniego członka

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik

 • art. 209 ust. 1 Konstytucji RP
 • art. 3 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15.07.1987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • art. 91 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Senatu

Marszałek Sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów

Janusz Bogumił Kochanowski

30.01.2006

wyrażenie przez Senat zgody na powołanie

5 lat - licząc od dnia ślubowania

 

Najwyższa Izba Kontroli

Prezes

 • art. 205 ust. 1 Konstytucji RP
 • art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli
 • art. 91 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Senatu

Marszałek Sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów

Jacek Jezierski

26.07.2007
wyrażenie zgody na powołanie


6 lat - licząc od dnia złożenia przysięgi

 

Rada Polityki Pieniężnej

trzech członków powoływanych przez Senat

 • art. 227 ust. 5 Konstytucji RP
 • art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim
 • art. 92 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Senatu

grupa co najmniej 7 senatorów

Marian Noga

Stanisław Owsiak

Halina Wasilewska-Trenkner

14.01.2004

 

14.01.2004

 

14.01.2004

6 lat - licząc od dnia złożenia przysięgi

14.01.2010

 

14.01.2010

 

14.01.2010

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik

 • art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6.01.2000 o Rzeczniku Praw Dziecka
 • art. 91 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Senatu

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, grupa co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów

Ewa Sowińska

30.03.2006

5 lat - licząc od dnia złożenia ślubowania

...

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor

 • art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
 • art. 91 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Senatu

Marszałek Sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów

Michał Serzycki

6.07.2006

wyrażenie zgody na powołanie


ślubowanie

4 lata - licząc od dnia złożenia ślubowania

...

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Prezes

 • art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18.12.1998 o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • art. 91 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Senatu

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

Janusz Kurtyka

22.12.2005

wyrażenie zgody na powołanie

29.12.2005

ślubowanie

5 lat - licząc od dnia złożenia ślubowania

29.12.2010

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

dwóch członków powoływanych przez Senat

 • art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • art. 92 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Senatu

grupa co najmniej 7 senatorów

Andrzej Gwiazda

Teofil Wojciechowski

10.05.2007


21.06.2007

7 lat

...