Ostatnia zmiana pliku: 14.09.07 r.

Spis tematów obrad Senatu RP VI kadencji

Spis zawiera istotne fragmenty tytułów ustaw i uchwał z dowiązaniami do posiedzeń Senatu, na których były rozpatrywane