Prace Senatu

Uchwały Senatu

                 Podjęte w roku 2005,

                 Podjęte w roku 2006,

                 Podjęte w roku 2007