Informacje dla dziennikarzy - Senat RP

ostatnia zmiana pliku: 2.05.2011 r.

Ile wynosi ryczałt na prowadzenie biura senatorskiego?

 

Senatorowie otrzymują ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura w wysokości 11 650 zł miesięcznie oraz raz w roku środki na pokrycie kosztów opinii i ekspertyz w wysokości 1500 zł. A także jednorazowo w kadencji senatorowie otrzymują środki na remont lokalu biura i wyposażenie biura w meble oraz inne przedmioty: 10 000 zł dal senatorów nowowybranych lub 6500 zł dla senatorów wybranych ponownie do parlamentu.