Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  1. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Inauguracja VII kadencji Senatu RP
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
 1   Powołanie marszałka seniora na przewodniczącego pierwszego posiedzenia
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
 1   Przemówienie marszałka seniora
marszałek senior Ryszard Bender
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Powitanie gości
 1   Ślubowanie marszałka seniora
 1   Powołanie sekretarzy pierwszego posiedzenia
 1   Ślubowanie senatorów
 1   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Andrzej Mazurkiewicz
 1   Przyjęcie wniosku formalnego
 1 1  Wybór marszałka Senatu
 1 1Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Bogdana Borusewicza
senator Marek Rocki
 1 1Głosowanie Do kont. pkt. 1 Tajne głosowanie
 1   Powitanie marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz marszałka seniora Sejmu Zbigniewa Religi
 1 1  Do kont. pkt. 1 Ogłoszenie wyników głosowania tajnego
 1 1  Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru marszałka Senatu
 1   Objęcie przewodnictwa obrad przez marszałka Bogdana Borusewicza
 1   Przemówienie marszałka
marszałek Bogdan Borusewicz
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad pierwszego posiedzenia
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu
 1 2Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senator Krystyny Bochenek
senator Edmund Wittbrodt
 1 2Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Zbigniewa Romaszewskiego
senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 2Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Marka Ziółkowskiego
senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 2  Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 2Głosowanie Tajne głosowanie
 1 2  Senator Tadeusz Skorupa
 1 2  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałków Senatu
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator Mariusz Witczak
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator Mariusz Witczak
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
senator Mariusz Witczak
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: powołanie stałych komisji senackich
senator Mariusz Witczak
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór przewodniczących stałych komisji senackich
senator Mariusz Witczak
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: powołanie stałych komisji senackich
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór przewodniczących stałych komisji senackich
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór Wicemarszałka Senatu
senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 Porzadek obrad Senator Marek Rocki
 2 Głosowanie Głosowanie
 2 Głosowanie Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu
 2 3Sprawozdania Przedstawienie kandydatur
marszałek Bogdan Borusewicz
 2 3Głosowanie Tajne głosowanie
 2 3  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarzy Senatu
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 2 4Sprawozdania Przedstawienie proponowanego składu komisji
marszałek Bogdan Borusewicz
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
Głosowanie nr: 2
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 2 5Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego komisji
senator Zbigniew Szaleniec
 2 5Głosowanie Tajne głosowanie
 2 5  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 2   Senator Piotr Andrzejewski
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 6 Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Piotr Andrzejewski
 2   Przyjęcie wniosku formalnego
 2 6Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 6 Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 6 Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2   Senator Piotr Andrzejewski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 6 Senator Wojciech Skurkiewicz
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 3 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 3 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 3 6Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 3 6Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 3 6Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 3 6Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 3 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Senator Andrzej Szewiński
 3   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Roman Ludwiczuk
 3   Przyjęcie wniosku formalnego
 3 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Senator Mieczysław Augustyn
 3 6Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 3 6Dyskusja Senator Leon Kieres
 3 6Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 3 6Dyskusja Senator Piotr Głowski
 3 6Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 3 6Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 3 6Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 3 6Dyskusja Senator Adam Massalski
 3 6Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 3 6Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 3 6Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 3 6Dyskusja Senator Józef Bergier
 3 6Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 3 6Dyskusja Senator Piotr Głowski
 3 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 3 6Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 3 6Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 3 6Dyskusja Senator Jan Rulewski
 3 6Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 3 6Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 3 6Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 3 6Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 3 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 3 6  Do kont. pkt. 6 Skierowanie projektu uchwały do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 3   Senator Jadwiga Rotnicka
 3   Senator Andrzej Mazurkiewicz
 3   Uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar zbrodni w Katyniu
 3 6  Do kont. pkt. 6 Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 3 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 3 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 3 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 3 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 11
 3 7  Punkt siódmy porządku obrad: powołanie stałych komisji senackich
 3 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 3 7Głosowanie Głosowanie
 3 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji senackich
Głosowanie nr: 12
 3   Senator Krystyna Bochenek
 3 8  Punkt ósmy porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich
 3 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Tomasza Misiaka na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej
senator Stanisław Jurcewicz
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Piotra  Andrzejewskiego na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator Adam Massalski
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator Ryszard Górecki
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Andrzeja Mazurkiewicza na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
senator Henryk Górski
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Zbigniewa Romaszewskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator Stanisław Piotrowicz
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Mieczysława Augustyna na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator Jarosław Duda
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator Zdzisław Pupa
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Mariusza Witczaka na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator Stanisław Jurcewicz
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Andrzeja Persona na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator Piotr Zientarski
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator Jan Wyrowiński
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Leona Kieresa na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych
senator Tomasz Misiak
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
senator Marek Ziółkowski
 3 8Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Władysława Sidorowicza na przewodniczącego Komisji Zdrowia
senator Michał Okła
 3 8Głosowanie Tajne głosowanie
 3 8  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 3 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich
 3   Zamknięcie posiedzenia
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Grubskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 3 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Banasia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.