Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  2. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Ślubowanie senatora
senator Rafał Muchacki
 1   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Roman Ludwiczuk
 1   Powitanie gości
 1   Przyjęcie wniosku formalnego
 1   Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
senator Leon Kieres
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Senator Jan Dobrzyński
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad drugiego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: wybór Wicemarszałka Senatu
 1 2Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Zbigniewa Romaszewskiego
senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 2  Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 2  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego
senator Jan Dobrzyński
 1 Porzadek obrad Senator Jan Wyrowiński
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie punktu piątego porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich o wniosek zawarty w druku nr 19
senator Piotr Zientarski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego
Głosowanie nr: 2
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 3
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 4
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
Głosowanie nr: 5
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Głosowanie Głosowanie
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
Głosowanie nr: 6
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Dobrzyńskiego wspólnie z innymi senatorami
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.