Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  3. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci senatora pierwszej kadencji Ryszarda Reiffa
 1   Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
zastępca naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego Krzysztof Budziński
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składzie komisji senackich
senator Piotr Zientarski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: debata nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 r.
senator Edmund Wittbrodt
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzeciego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
sekretarz stanu Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ireneusz Niewiarowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 2Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
sekretarz stanu Jan Borkowski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Senator Maciej Grubski
 1 5Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: debata nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 r.
 1 4Sprawozdania Wystąpienie przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator Edmund Wittbrodt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
podsekretarz stanu Krzysztof Szczerski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Szczerski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Szczerski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Szczerski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Szczerski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Szczerski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Szczerski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Szczerski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 4Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 1 4Dyskusja Senator Zbigniew Meres
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 1 4Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 4Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Szczerski
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 7Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 7Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2006 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 6 Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
 2 Porzadek obrad Senator Zbigniew Romaszewski
 2 Porzadek obrad Senator Zbigniew Romaszewski
 2 Porzadek obrad Senator Mariusz Witczak
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
 2 Głosowanie Głosowanie
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Głosowanie nr: 1
 2 6Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 6 Senator Stanisław Kogut
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 6Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 6Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 2 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: odwołanie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 210Głosowanie Tajne głosowanie
 210  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 211Głosowanie Tajne głosowanie
 211  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa
 2   Senator Stanisław Kogut
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 212Zapytania i odpowiedzi Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 212Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214  Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214  Wniosek formalny o odroczenie dyskusji
senator Wojciech Skurkiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214  Do kont. pkt. 14 Senator Mariusz Witczak
 2 Głosowanie Głosowanie
 2   Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 2
 214Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 14 Senator Witold Idczak
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 214Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 214Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 214Dyskusja Senator Witold Idczak
 214Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 214Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 214Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 2   Senator Wojciech Skurkiewicz
 2   Senator Jadwiga Rotnicka
 2   Senator Wojciech Skurkiewicz
 2   Senator Roman Ludwiczuk
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 3
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Głosowanie nr: 4
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
Głosowanie nr: 5
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.
Głosowanie nr: 6
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 2 7Dyskusja Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Głosowanie nr: 7
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Głosowanie nr: 8
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 9
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 212Sprawozdania Senator Kazimierz Wiatr
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Głosowanie nr: 17
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 18
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 214Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 19
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Głosowanie nr: 20
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Józef Bergier
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Skurkiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Gorczycę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Gorczycę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Zarembę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Rachonia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Jurcewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Piesiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Szewińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Dobrzyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Dobrzyńskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Gruszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Grzyba
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.