Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  4. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1
...zakończenia punktu: 1

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1   Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 1  Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra finansów
minister Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michał Chyczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michał Chyczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ireneusz Niewiarowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michał Chyczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michał Chyczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1  Senator Tomasz Misiak
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 1Dyskusja Senator Maciej Klima
 1 1Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1  Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 1Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 1 1Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 1Dyskusja Senator Adam Massalski
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 1Dyskusja Senator Henryk Górski
 1 1Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 1Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 1 1Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 1 1Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 1 1Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Głosowanie Do kont. pkt. 1 Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
 2   Senator Kazimierz Wiatr
Głosowanie nr: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
 2   Senator Andrzej Mazurkiewicz
Głosowanie nr: 156
 2   Senator Andrzej Mazurkiewicz
 2   Senator Kazimierz Wiatr
Głosowanie nr: 157, 158, 159, 160, 161, 162
 2   Senator Kazimierz Wiatr
 2   Senator Krystyna Bochenek
Głosowanie nr: 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
 2   Senator Wojciech Skurkiewicz
Głosowanie nr: 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
 2 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008
Głosowanie nr: 183
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gorczyca
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Szaleniec
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Sztark
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Sztark
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Sztark
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Sztark
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Sztark
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Barbarę Borys-Damięcką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Barbarę Borys-Damięcką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Gorczycę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Piesiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Rachonia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Wojtczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Dajczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Głowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Adamczak
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.