Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  6. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zmarłego generała Armii Krajowej Antoniego Hedy "Szarego"
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynków chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu ósmego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
senator Zbigniew Szaleniec
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynków chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o zmianę kolejności punktu ósmego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad szóstego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Kapica
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 3Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 3Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4  Senator Maciej Klima
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 4Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 1 4Dyskusja Senator Maciej Klima
 1 4Dyskusja Senator Marek Konopka
 1 4Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Andrzej Włodarczyk
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Jerzy Duszyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzy Duszyński
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Józef Bergier
 1 6Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 6Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Ireneusz Niewiarowski
 1 7Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
podsekretarz stanu Adam Leszkiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 9Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 9Dyskusja Senator Andrzej Person
 1 9Dyskusja Senator Józef Bergier
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Witold Idczak
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 111Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 111  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 111  Do kont. pkt. 11 Senator Krzysztof Kwiatkowski
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 112Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 12 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 113Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 113Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 113Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 113Dyskusja Senator Jan Rulewski
 113Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 113Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 113Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 113Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 113  Do kont. pkt. 13 Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 1   Senator Mariusz Witczak
 114  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza
 114Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Maria Pańczyk-Pozdziej
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 2   Uczczenie pamięci zmarłego senatora I kadencji Gustawa Holoubka
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej
Głosowanie nr: 4
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Głosowanie nr: 5
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 6
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym
Głosowanie nr: 7
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
Głosowanie nr: 8
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Głosowanie nr: 9
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym
Głosowanie nr: 10
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej
Głosowanie nr: 11
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Głosowanie nr: 12
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Głosowanie nr: 13
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.
Głosowanie nr: 14
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Głosowanie nr: 15
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
Głosowanie nr: 16
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214  Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841)
Głosowanie nr: 19
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 213Głosowanie Głosowania
 213  Senator Piotr Andrzejewski
Głosowanie nr: 20
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
Głosowanie nr: 21
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Krzysztof Kwiatkowski
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Barbarę Borys-Damięcką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Olecha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Olecha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tomasza Misiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Grubskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Sławomira Kowalskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zdzisława Pupę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Konopkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Konopkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Konopkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Konopkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Konopkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Szewińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Szewińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Iwana
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Iwana
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Adamczak
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Jurcewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Kaletę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Kaletę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Grzyba
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Lucjana Cichosza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Trzcińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Trzcińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Trzcińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Trzcińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Trzcińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rotnicką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rotnicką

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.