Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  7. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zmarłego senatora VII kadencji Andrzeja Mazurkiewicza
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 Porzadek obrad Senator Marek Rocki
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Senator Kazimierz Wiatr
 1 Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad siódmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca
Piotr Wach
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w MinisterstwieEdukacji Narodowej Krzysztof Stanowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 3Oświadczenia senatorskie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 3Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 3Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 3Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 3Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 3Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
sekretarz stanu Jan Borkowski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2007 roku (podczas Prezydencji portugalskiej)
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 5Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 1 5Sprawozdania Do kont. pkt. 5 Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 6 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 2
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzżdu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 3
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 4
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 5
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 1 6Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 6
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 1   Senator Andrzej Owczarek
 1   Senator Janina Fetlińska
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Grzegorz Banaś
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Dobrzyński
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Kaleta
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Konopka
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Gruszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Kaletę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Klimę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Klimę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Klimę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Klimę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Lucjana Cichosza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Wacha
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Janusza Sepioła i Stanisława Bisztygę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Janusza Sepioła i Stanisława Bisztygę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Klimowicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Klimowicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Szewińskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.